Comunitate

Crișcior: Investiții de milioane de euro, de pe hârtie, în teren

Magdalena Șerban

Primarul din Crișcior dezvoltă in­ves­tiții cu valori impresionante pen­tru comunitate, dar și cu rol major. De la fonduri câștigate pe filieră gu­ver­namentală și până la cele pe axe europene, totul face posibil ca aici să de desfășoare o serie de lucrări de anvergură.

Campioni dovediți
„În prezent, se lucrează la mo­der­ni­za­rea parcului din localitatea Gurabarza, în baza unor bani europeni neram­bur­sabili câștigați prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR). Borduri, alei făcute din dale, sistem de irigații, mo­bilier (băncuțe), gazon, etc, totul va face din această locație una în care atât cei mici cât și cei mari se pot bucura de liniște și un cadru natural. Nu a fost mo­dernizat niciodată de când a fost făcut, așa că aleile sunt din beton și arealul e dintr-o poveste învechită. Există și locuri de joacă, iar acolo vom monta tartan și se va mai face ce mai e nevoie. Apoi, săptămâna viitoare vom da startul implementării proiectului obținut prin Planul Național de Re­dresare și Reziliență (PNRR) ce ține de montarea unui sistem performant de suprave­ghere video în satele aparțină­toa­re, pentru a spori gradul de sigu­ranță în rân­dul populației și a preveni even­tualele posibile încălcări ale legii. Toto­dată, dezideratul administrativ de a introduce rețea de gaz în comună e la un pas de a se concretiza. Ne-am zbă­tut să obținem finanțare prin Pro­gramul Operațional Infrastructură Mare (POIM), generând foarte multe beneficii. Acum, principala sursă de încălzire pe timp de iarnă este lemnul. Unii mai folosesc pentru apa caldă boilere pe curent. Se exploatează lemn în zonă, dar primăria nu are fond fo­restier care să asigure necesarul. Prin urmare, gazul va rezolva problema lemnului de foc care devine din ce în ce mai costisitor și împo­vărător pentru ce­tățeni, mai ales dacă vorbim de vârst­nici. Implică transport, tăiere, de­pozitare, etc. Efort de tot felul. Așa că demersul nostru prevede con­stru­irea unei reţele de gaz în lun­gime de 44,8 km în toate satele noastre, iar nu­mărul beneficiarilor se ridică la peste 1.500 de familii. Va începe foarte cu­rând”, a a­nun­țat pri­marul co­mu­nei Crişcior, Ovidiu Furdui (foto). Rea­min­tim că doar pa­tru proiecte depuse pentru reţele in­te­li­gente de gaze naturale, care vi­zează 10 localităţi din judeţul Hunedoara, au fost selectate pentru fi­nan­ţare de că­tre Autoritatea de Management pen­tru Programul Ope­raţional Infrastruc­tură Mare (aso­cierile Crişcior, Ilia şi Dobra; Baru, Sântămăria Orlea şi Sălaşu de Sus; Baia de Criş, Vaţa de Jos şi Ribiţa, respectiv municipiul Brad).

Nimic pe pauză
„E aproape finalizată anveloparea ter­mică a căminului cultural din Crișcior, tot prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). După ce e gata, ne dorim să facem aici o sală de fitness, așa că vizăm să depune un proiect prin Grupul de Acțiune Locală pentru a acce­sa fonduri europene. Acum, am rezolvat exteriorul, la interior am schimbat sistemul de încălzire cu unul mo­dern, s-au schimbat ușile și gea­mu­rile, acoperișul, urmând re­com­par­ti­men­tarea. Mai aștep­tăm sem­narea contractelor, fiind gata licitațiile de la Apa Prod. Prin Master Planul județului avem in­cluse rețeaua de apă la Zdrapți și ca­na­li­za­rea peste Criș, pe străzile Crișului și Bunei. Se lucrează și la liceu, la cel mai mare corp de clă­dire (s-a schimbat deja aco­perișul, s-a ter­mi­nat cu ten­cuiala). Spe­răm ca în sep­­tem­brie să fie pregătit pen­tru ca anul școlar să debuteze în cele mai bune condiții. Se ma­te­rializează prin PNDL2”, a transmis edilul local.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura