Publicitate

CONVOCARE A adunării generale a acționarilor S.C. TRANSILVANIA-S.A.

Administratorul unic al S.C. TRANISLVANIA-S.A, DEVA, cu sediul în localitatea Deva, str. Octavian Goga, nr.2, înregistrată la ORC hunedoara sub numărul J20/1/1991, CUI  RO2111463, în conformitate cu prevederile legale, convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor, pentru data de 15.02.2023 , începând cu ora 14, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 10.02.2023 , considerată dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

  1. Prelungirea mandatului administratorului unic D-na ȚIF MARIA , pentru o perioadă de 3 ani.
  2. Stabilirea indemnizatiei administratorului unic.
  3. Împuternicirea administratorului unic pentru închirierea unor spații comerciale.
  4. Imputernicirea administratorului unic pentru vanzarea si cumpararea de bunuri imobile si bunuri mobile.
  5. Împuternicirea directorului executiv d-nul ȚIF BENIAMIN GEORGE, pentru negocierea și încheierea contractelor de închiriere a unor spații comerciale.
  6. Imputernicirea directorului executiv d-nul TIF BENIAMIN GEORGE, pentru negocierea si incheierea contractelor de vanzare cumparare a unor bunuri imobile si bunuri mobile.
  7. Împuternicirea directorului executiv d-nul ȚIF BENIAMIN GEORGE, ca reprezentant autorizat pe toate conturile prezente și viitoare ale societății deschise la băncile comerciale și trezoreria Deva, cu semnătură individuală, putând face toate tipurile de operațiuni bancare permise.

În cazul nerealizării cvorumului legal cea de-a doua convocare se face pentru data de 16.02.2023, ora 14, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul societății și la tel. 0254-213087, 0722294251

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura