Completarea şi depunerea Declaraţiei Unice (2)

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a organizat în data de 12.06.2019, pe pagina proprie de Facebook, o sesiune de asistenţă şi îndrumare online pentru contribuabili. Tema sesiunii de asistenţă online a constat în „Completarea şi depunerea Declaraţiei Unice pentru declararea impozitului pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate în anul 2019″.
Mai jos prezentăm un set de întrebări formulate de contribuabili şi răspunsurile oferite de reprezentanţii ANAF, cu menţiunea că în cadrul acestei sesiuni de asistenţă online, reprezentanţii ANAF au analizat doar întrebările care vizau tema anunţată, iar majoritatea răspunsurilor au fost comunicate pe loc. Întrebările rămase fără răspuns urmează a fi soluţionate în perioadele următoare – potrivit informaţiilor furnizate de specialiştii Direcţiei Generale de Servicii pentru Contribuabili din cadrul ANAF.
1. Întrebare contribuabil: Împreună cu soţia am dobândit, în timpul căsătoriei, 8 apartamente pe care le închiriem; am făcut o înţelegere notarială prin care fiecare dintre noi administrează câte 4 apartamente, încasând şi venitul din închiriere, fără ca celălalt soţ să aibă pretenţii; întrebarea este: în acest caz va trebui să depunem fiecare câte o declaraţie unică separat în SPV sau vom depune doar una?
Răspuns ANAF: Fiecare dintre soţi va depune câte o declaraţie unică.
2. Întrebare contribuabil: Pentru veniturile din investiţii este obligatorie plata CAS pentru 2018 şi 2019 în cazul în care valoarea acestora este peste plafon?
Răspuns ANAF: Pentru veniturile realizate din investiţii peste plafonul stabilit de lege, de 12 salarii minime brute pe economie, se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate.
3. Întrebare contribuabil: Până la ce dată se achită impozitul pe venit şi contribuţiile stabilite prin declaraţia unică pentru 2019?
Răspuns ANAF: Plata se efectuează la bugetul de stat, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.
4. Întrebare contribuabil: Dacă un PFA depăşeşte plafonul de 24.960 de lei (pe 2019) este obligat să plătească CASS şi CAS în cazul în care persoana este şi angajat şi se reţin sumele pentru CASS?
Răspuns ANAF: În situaţia prezentată, dacă veniturile estimate pentru anul 2019 depăşesc plafonul de 24.960 de lei, aveţi obligaţia completării declaraţiei unice, Cap.II SECŢIUNEA II.2. Date privind contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate estimate pentru anul 2019.
În completarea răspunsului, având în vedere situaţia prezentată, se datorează contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate.
5. Întrebare contribuabil: Închiriez proprietatea unui cetăţean străin care obţine venituri din chirii pe teritoriul României; în declaraţia aferentă anului 2019 trebuie bifat că este nerezident şi trebuie menţionat şi codul de identificare din ţară respectivă. Menţionez că am omis să completez aceste detalii când am depus declaraţia. O las aşa sau fac rectificativă? Ce ar schimba?
Răspuns ANAF: În cazul dvs. trebuie să depuneţi declaraţie rectificativă, completată corespunzător.
6. Întrebare contribuabil: O întreprindere individuală care îşi desfăşoară activitatea în agricultură: am pământ pe care îl lucrez, merg pe norma de venit în funcţie de cultura declarată la APIA. Având în vedere că printre culturi am şi lucerna şi aceasta nu apare în nomenclator, pot deduce că lucerna e scutită de plata impozitului?
Răspuns ANAF: În situaţia în care cultivaţi terenuri cu soiuri de plante pentru care producţia este destinată furajării animalelor deţinute, pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit, nu se generează venit impozabil.
7. Întrebare contribuabil: Un PFA are 2 coduri CAEN autorizate, pentru ambele putând opta pentru impunerea la norma de venit şi ambele având aceeaşi normă. Se completează câte o anexă pentru fiecare cod CAEN sau doar una?
Răspuns ANAF: Potrivit prevederilor pct. 8 alin. (3) din normele metodologice date în aplicarea art. 69 din Codul fiscal, în cazul în care un contribuabil desfăşoară mai multe activităţi pentru care venitul net se determină de către contribuabil pe baza normelor de venit, stabilirea venitului net anual se efectuează prin însumarea nivelului normelor de venit corectate potrivit criteriilor specific.
8. Întrebare contribuabil: Dacă se estimează în 2019 un venit net sub plafon şi se doreşte asigurarea la sănătate, nu ai statut de salariat, se selectează sub plafon şi se plăteşte 1.248 de lei aferent celor 6 luni, dar eşti asigurat 12? Care este termenul de plată pentru această cotizaţie la CASS? Dobânzile aferente titlurilor de stat, care nu sunt supuse impozitării se mai trec undeva în declaraţie? Regularizările la CASS din 2015-2016 sunt considerate deductibile dacă sunt plătite în 2019, se iau în calcul la obţinerea venitului net?
Răspuns ANAF: Raţionamentul dvs. este corect. În ceea ce priveşte plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată, aceasta se efectuează la bugetul de stat până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.
9. Întrebare contribuabil: În funcţie de completarea şi depunerea declaraţiei unice, se vor emite decizii de impunere?
Răspuns ANAF: În situaţia în care vă referiţi la un document emis de organul fiscal în baza declaraţiei unice depusă de către dumneavoastră, menţionăm faptul că în baza prevederilor art. 121 şi 123 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, organele fiscale nu mai emit decizii de impunere pentru impozitul aferent anilor 2018 şi 2019, impozitul se stabileşte de contribuabili prin declaraţia unică.
10. Întrebare contribuabil: O întreprindere individuală care desfăşoară activitatea de agricultură, cultivare teren – norma de venit. În acest caz, care secţiuni trebuie completate?
Răspuns ANAF: În situaţia prezentată de dvs. veţi completă corespunzător CAPITOLUL II – SECŢIUNEA II.1, SUBSECŢIUNEA II.1.3 Date privind impozitul pe veniturile estimate din activităţi agricole, impuse pe bază de norme de venit. În situaţia în care venitul este egal sau mai mare decât nivelul a 12 salarii minime brute pe economie, atunci este necesar să completaţi corespunzător şi CAPITOLUL II – SECŢIUNEA II.2 – SUBSECŢIUNEA II.2.2 Date privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate estimată.
11. Întrebare contribuabil: O persoană, care este angajată cu contract de muncă, a primit în 2018 dividende de 13.800 de lei. Mai depune declaraţia unică în 2019. Menţionez că pe 2019 are venituri doar din salariu.
Răspuns ANAF: În situaţia prezentată de dumneavoastră nu aveţi obligaţia depunerii Declaraţiei unice pentru anul 2019.
12. Întrebare contribuabil: Pentru un PFA cu normă de venit care îşi încheie activitatea la registrul comerţului cu 14.06.2019 va depune doar o singură declaraţie după ce primeşte actele doveditoare de la registru? Sau trebuie depusă şi o declaraţie înainte?
Răspuns ANAF: Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente şi care în cursul anului fiscal îşi încetează activitatea, au obligaţia de a depune la organul fiscal competent declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.