Politica si administratie

Cine va prelua Spitalul CF Simeria?

Ceferiștii rămân fără spitale, după ce guvernul va analiza o notă de in­formare privind îndeplinirea sarcinii care vizează transferul rețelei sa­nitare aparținând Ministerului Trans­porturilor.

Intenția de a prelua unitățile
Nota semnată de către Secreta­riatul general al Guvernului men­țio­nează că este vorba de o sarcină pri­mită de la premierul Ionel Ciucă. „Am adresat o solicitare către toate au­to­ritățile şi instituțiile publice centrale şi locale cu rețea sanitară proprie, astfel cum sunt prevăzute în art.4 alin (2) din legea 95/ 2006 privind reforma în do­meniul Sănătății, republicată cu modificările și completările ulterioare, prin care să-și manifeste în mod responsabil și justificat intenția de a prelua una sau mai multe unități sa­ni­tare din subordinea MTI”, spune SGG, potrivit celor de la clubferoviar.ro.
În județ avem un singur spital CF, cel de la Simeria (foto). Primăria orașului Simeria vrea să ia în administrare uni­tatea medicală. În limita termenului sta­bilit, SGG a primit răspunsuri de la 33 de autorități și instituții centrale şi lo­cale, „din care 25 și-au manifestat in­te­resul pentru preluarea unităților sani­tare, iar opt nu si-au manifestat interesul”. Instituţiile şi autoritățile cu rețea sanitară proprie care si-au ex­primat intenția de a prelua una sau mai multe unități sanitare, în mod co­res­pun­zător, sunt următoarele: Ministerul de Interne, al Apărării Na­ționale, Consilii Județene (Constanța, Iași, Brașov, Prahova, Hunedoara, Mehedinți, Bihor), Primării (Craiova, Timișoara, Galați, Drobeta Turnu Severin, Iași, Simeria), Universități de Medicină sau cu facultăți de Medicină (Constanța, București, Craiova, Timișoara, Sibiu, Iași, Cluj, Mureș, Oradea, Suceava).

Ce pași urmează
Nota SGG menționează și pașii de ur­mat, astfel: Până la data de 1 fe­bruarie 2023, conducerea MTI tr­e­buie să transmită către Secretariatul General al Guvernului o fișă cu principalele informații despre fiecare unitate sanitară conform modelului atașat. După primirea şi centralizarea acestor fișe la nivelul SGG, precum şi transmiterea lor către autoritățile și instituțiile interesate, se va organiza o consultare la nivel de conducere al tuturor autorităților si instituțiilor pu­blice interesate cu participarea Prim-ministrului şi a Viceprim-ministrului, ministrul Transporturilor şi Infra­struc­turii pentru analizarea şi evaluarea impacturilor economice, sociale, ju­ridice, administrative etc. În urma analizei efectuate şi după ce au fost identificate activitățile specifice de predare-primire, pentru toate unitățile sanitare menționate, se va proceda la elaborarea actelor normative nece­sare transferului acestora. SGG cere Guvernului să aprobe propunerile înaintate, „în vederea transmiterii acestei note de informare către toate autoritățile și instituțiile publice par­ticipante”. (A.Năstase)

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura