Politica si administratie

Cine conduce Complexul Energetic Valea Jiului

Noul director general al Comple­xu­lui Energetic Valea Jiului este, înce­pând de luni, in­gi­nerul Eusebiu Durbacă (foto), man­datul său fiind unul provi­zoriu de 5 luni, până la de­ma­rarea pro­ce­su­lui de selecţie pe cri­teriile guvernanţei corporative, a in­format compania.

Implicare
Eusebiu Durbacă preia conducerea de la fostul director Cristian Roşu, care a manageriat societatea în perioada tranziţiei de la Complexul Energetic Hunedoara (CEH) la Complexul Ener­ge­tic Valea Jiului (CEVJ).
Noul director general a deţinut an­terior funcţii de conducere în cadrul Exploatării Miniere Livezeni şi a ocu­pat funcţia de consilier al directorului general al CEH.
„Domnul Durbacă, cu o experienţă deosebită în domeniul mineritului şi cu o carieră de management impresio­nan­tă în cea mai mare exploatare minieră a societăţii Valea Jiului, a fost selectat, pe baza unui plan managerial şi a CV-ului, pentru a prelua această poziţie cheie în cadrul CEVJ. În calitate de director general, domnul Durbacă va avea responsabilitatea de a asigura activitatea decizională cu privire la folo­sirea resurselor materiale, finan­cia­re, informaţionale şi umane ale CEVJ, în vederea realizării obiectivelor de punere în siguranţă a minelor, neutralizarea huilei şi identificarea de noi business-uri cu energie re­ge­ne­ra­bilă pentru societate”, se arată într-un comunicat al CEVJ.
În ceea ce priveşte activitatea fos­tului director general al CEH, Cristian Roşu, în acelaşi comunicat se pre­ci­zează că acesta „s-a implicat activ” şi a coordonat din partea societăţii pro­cesul de dare în plată, preluarea în ad­mi­nistrare a activelor funcţionale, an­gajarea celor 2.000 de angajaţi şi ob­ţinerea noilor autorizaţii, licenţe şi avize de funcţionare pentru CEVJ. „Competenţa managerială a domnului Roşu a fost vitală pentru asigurarea climatului de stabilitate socială şi perspectivă de dezvoltare economică a CEVJ şi a mineritului din Valea Jiului”, se menţionează în comunicat. (A.N.)