ComunitatePolitica si administratie

Cetatea Orăştiei, unul din cele 7 burguri săseşti de pe stema Transilvaniei, restaurată cu fonduri de la UE

Magdalena Șerban

Una dintre cele șapte cetăți medie­vale săsești din Transilvania care stă așezată pe stema României este cetatea Orăștiei. Astfel, obiectivul rămâne de suflet pentru administrația publică de aici și, bineînțeles, pentru întreaga comunitate locală.
La ora actuală, se află într-un amplu program de restaurare, consolidare și conservare, în baza unei finanțări europene câștigată de municiplitate. Toate lucrările de execuție sunt sub cer­cetare arheologică până la fina­lizare, iar valoarea totală a investiției ajunge la peste 22 de milioane de lei, din care finanțarea nerambursabilă reprezintă aproape 21 de milioane de lei, urmând a se ajusta prețurile cu ma­terialele, echipamentele și dotările în funcție de legislația în vigoare.

Un oraș care își valorifică rădăcinile istorice și culturale
„Suntem deosebiți de onorați că prin intermediul acestui proiect să îi redăm locul binemeritat în inima urbei, dar și într-un fascinant circuit turistic. În ce privește stadiul lucrărilor, turnul de sud a fost consolidat, reconstruit parțial și acoperit de o șarpantă nouă cu înveli­toare din țiglă ceramică de tip solz, se lucrează la zidul de pe latura sudică a cetății la curățare, rostuire, reconstrui­re barbacane, consolidare cu injecta­rea unor mortare speciale și înălțarea acestuia, iar drumul de strajă amplasat pe interiorul părții sudice a zidului se conturează prin înălțarea contraforților din piatră, realizarea unor bolți din cărămidă și completarea cu piatră a ni­velului de calcare. La intrarea principală în cetate s-au făcut descoperiri arheo­logice importante, între cele două biserici și în vecinătatea clădirii Muzeu­lui (fostul spital vechi)“, a declarat primarul municipiului Orăștie, Ovidiu Laurențiu Bălan. De altfel, programul aflat în implementare este o compo­nen­tă din cele patru investiții majore pe care conducerea locală le bifează pentru zona centrală, toate însumate în­semnând 20 de milioane de euro. Vor­bim de realizarea Muzeului Civiliza­ției Dacice, modernizarea zonei cen­trale și transformarea Casei de Cultură într-un Centru Multicultural (proiect îm­preună cu Consiliul Județean Hunedoara).

Ce spun specialiștii
Cetatea Orăştiei datează din secolul al XII-lea şi, potrivit istoricilor, a fost construită pe amplasamentului unei alte cetăţi, de pământ, înconjurată de mlaştini, care a fost datată în secolele
X – XI. Ar fi fost, iniţial, reşedinţa unor greavi (lideri ai comunităţii săseşti), pentru ca apoi să fie preluată de comunitate şi dezvoltată în următoa­rele două secole. În incinta ei se află ruinele unei Rotonde, ridicată în urmă cu aproape 1.000 de ani din piatră şi mortar, o biserică reformată (fostă romano-catolică), din secolul al XIII-lea şi o biserică evanghelică, ridicată la începutul secolului al XIX-lea. Zona din împrejurimile cetăţii medievale este şi ea împânzită de monumente istorice, cele mai multe din secolul al XIX-lea.