Comunitate

Mariana Pândaru, la zi aniversară

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva,
cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, a organizat recent un eveniment cultural dedicat poetei și omului de cultură Mariana Pândaru, la împlinirea a șapte decenii de viață.

Emoții
„Ambianța caldă, liniștită a sălii de lectură a avut darul să creeze un cadru plăcut și primitor pentru toți cei care au dorit să-i fie alături, la zi aniversară, îndrăgitei poete, căreia Biblioteca Jude­țeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva i-a oferit o Diplomă de Excelență pentru prodigioasa și îndelungata sa activitate depusă cu talent și dăruire în domeniul literar, gazetăresc și editorial. Cum este firesc, au fost prezenți numeroși scriitori, poeți și prozatori: Dumitru Dumitrescu, Radu Igna, Daniel Marian, Ovidiu Munteanu, Dorel Neamțu, Dan Orghici, Paulina Popa, Aurelian Sârbu, Nayla Shanti, Miron Simedrea, Dinorel Stănciulescu, Dumitru Tâlvescu, Adriana Tomoni, Miron Țic, precum și numeroși apropiați ai poetei. Înconjurată de căldura publicului, îndrăgita poetă a avut parte de o manifestare plină de emoție și sensibilitate, dovadă lim­pede a prețuirii pentru întreaga ei creație literară și activitate gazetă­rească de aproape cinci decenii”, a spus Sebastian Bara, managerul Bibliotecii Județene.

Zeci de interviuri
„Mariana Pândaru a fost întotdea­una și a rămas buna prietenă a biblio­tecii, bibliotecă a cărei ușă i-a fost mereu larg deschisă, așa cum face această instituție cu fiecare scriitor hunedorean. La vârsta deplinei ma­turități, orice om privește înapoi și își deapănă firul vieții, cu lumini și umbre, cu bucurii și dureri. După aproape cinci decenii de activitate literară densă, prolifică, din 1974 când a debutat în paginile revistei Tribuna, Mariana Pândaru poate să fie mândră de ceea ce a creat, de ceea ce lasă moștenire celor ce vor veni pe tărâmul literaturii și al culturii. Talentul și pasiunea cu care Mariana Pândaru a slujit slova românească sunt demne de întreaga noastră admirație, prețui­re și recunoștință. Iubitorii de litera­tură s-au bucurat de versurile ei pline de sensibilitate și profunzime din volume precum Ferigi înzăpezite, Fulgere pe mare sau Lacrima de ambră, au citit zeci de interviuri cu mari personalități, cititorii și-au purtat pașii pe străzile Parisului ori au bătut Europa de la un cap la altul, toate acestea fiind tot atâtea daruri pe care le-a oferit Mariana Pândaru în nume­roasele volume pe care le-a scris. Poetă, prozatoare, jurnalistă și editor, Mariana Pândaru s-a dovedit a fi un om de cultură complet și complex. Întreaga ei activitate s-a desfășurat la cote înalte, cu dăruire și mult talent, tot ce a realizat a avut un singur des­tinatar: publicul iubitor de cultură”, a afirmat Bara.

Scrie poezie precum respiră
„S-a spus de multe ori, pe bună dreptate, că Mariana Pândaru scrie poezie aşa cum respiră, cu uşurinţa adierii vântului şi a bătăii de aripi a păsărilor. Din tot ceea a scris, din tot ceea ce, desigur, va mai scrie, cititorii, iubitorii de literatură, de cultură vor învăța mai bine ce înseamnă iubirea, credinţa, natura, viaţa, bucuria şi durerea, ce înseamnă Patria. Pentru că Mariana Pândaru ne învață, ca un dascăl blând și iubitor, să trăim maxim, să nu pierdem nimic din clipa care trece atât de repede. Sigur că e foarte greu să aflăm cuvintele cele mai nimerite care să exprime întreaga recunoștință pe care i-o datorăm Marianei Pândaru, cea care a con­tribuit atât de mult la înflorirea lite­raturii și culturii hunedorene”, a adău­gat Sebastian Bara, managerul Biblio­tecii Județene.