ActualitateComunitateEducatie si cultura

Cei mai buni dintre cei buni în competiţie

Un celebru dicton latin spune „finis coronat opus”, adică sfârşitul încoronează opera. Sunt cu­vintele care au caracterizat desfăşurarea marii fi­nale a îndrăgitului concurs de cultură generală „Citeşti şi câştigi!”, ediţia „Cei mai buni dintre cei buni”, iniţiat şi organizat de Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, cu sprijinul Consiliului Judeţean Hunedoara şi Complexului Deva Mall, şi în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Hunedoara.

Elevi din întreg judeţul
În urmă cu şapte ani, am dat startul ineditului con­curs de cultură generală intitulat „Citeşti şi câştigi!”. Acest concurs a fost conceput şi organizat cu scopul de a trezi interesul elevilor pentru lectură şi cunoa­ş­tere, de a-i obişnui cu spiritul de competiţie şi emu­laţie. La prima ediţie au luat parte doar concurenţi de la colegiile şi li­ceele din Deva, începând cu ediţia din 2015, în concurs au fost antrenaţi şi elevi de la colegii şi licee din judeţ.
După consumarea ediţiilor anterioare, am decis să organizăm un concurs în care să se întreacă colegiile şi liceele aflate pe primele 12 locuri din clasamentul general al concursului judeţean de cultură generală „Citeşti şi câştigi!”, clasament alcătuit pe baza unui punctaj strict obţinut de colegii şi licee de-a lungul ediţiilor precedente:
– Colegiul Naţional „Decebal” Deva,
– Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Petroşani,
– Liceul Teoretic „I. C. Brătianu” Haţeg,
– Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Lupeni,
– Colegiul Naţional „Iancu de Hunedoara” Hunedoara,
– Colegiul Naţional Pedagogic „Regina Maria” Deva,
– Colegiul Naţional de Informatică „Carmen Sylva” Petroşani,
– Liceul Teoretic „Avram Iancu” Brad,
– Liceul Teoretic „Traian Lalescu” Hunedoara,
– Liceul Teoretic „Silviu Dragomir” Ilia,
– Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Deva,
– Liceul Tehnologic „Retezat” Uricani.
Echipele acestor colegii şi licee au concurat sub genericul „Cei mai buni dintre cei buni”.
Sunt sigur că cele şapte ediţii ale concursului „Citeşti şi câştigi!” şi-au atins scopul, toţi con­cu­renţii au câştigat cunoştinţe extrem de preţioase, cul­tura lor generală fiind acum incomparabil mai bo­gată decât la începutul competiţiei.

Teme noi
Startul acestei noi şi originale ediţii a con­cur­sului „Citeşti şi câştigi!” s-a dat în ziua de 21 ia­nua­rie 2020, când s-au tras la sorţi grupele pre­liminare. Con­cursul urma să se desfăşoare în pe­ri­oada mai-iunie 2020, dar pandemia ne-a im­pus restricţii şi a trebuit să organizăm mai târziu rundele premer­gă­toare finalei din 9 iunie 2021.
De fiecare dată, prin întrebările formulate, am dorit să deschidem calea concurenţilor spre do­me­nii mai puţin sau deloc studiate la şcoală. Într-ade­văr, parcurgând bibliografia pe care Biblioteca Jude­ţeană a alcătuit-o, se poate ob­serva că ea a cuprins teme cu totul noi, inte­re­sante, care vor contribui la for­marea unei solide culturi generale. Astfel, con­curenţii au fost pro­vocaţi să răspundă la întrebări din teme precum: Cucerirea Cosmosului, Parfumuri celebre şi creatorii lor, Emil Racoviţă, Jocurile Olim­pice, Mo­nu­mente UNESCO din România, Salvador Dali, George Orwell, Mihail Sebastian. Temele de geografie şi istorie propuse i-au purtat pe elevi prin India şi la locurile sacre ale Terrei, le-au oferit date importante despre populaţiile lumii, i-au introdus în fascinanta lume arabă, i-au făcut să cunoască istoria zbuciumată şi misterioasă a papilor şi i-au ajutat să afle mai multe despre spiritul şi inteligenţa omului politic englez Winston Churchill.
Am acordat o atenţie specială limbii române, corectei ei folosiri în această epocă în care de­gra­darea limbii române a devenit un fenomen în­grijorător. De aceea, un set de întrebări a fost strict legat de ortografie, ortoepie, pentru a evita erorile frecvente din limbajul de fiecare zi.
Concurenţii s-au dovedit a fi la înălţimea aş­teptărilor pe care le-am avut, astfel că, fără niciun fel de inhibare dată de faptul că întregul con­curs s-a transmis în direct pe pagina de Face­book a Bibliotecii Judeţene „Ovid Densu­sianu” Hunedoara-Deva, au reuşit să ne dove­dească de fiecare dată că au privit cu toată seriozitatea această competiţie.
Toţi care s-au implicat, cu tot entuziasmul, în acest concurs – profesori, elevi, bibliotecari – merită felicitări şi mulţumiri.
Concursul a fost transmis în direct pe pagina de Facebook a Bibliotecii Judeţene şi, în reluare, pe postul local de televiziune Antena 3 Deva.
Calitatea deosebită a fiecărei ediţii a concursului a fost dată, fără nici o îndoială, de originalitatea în­tre­bărilor la care elevii au fost chemaţi să răspundă, întrebări formulate cu profesionalism, pe baza unei vaste documentări, de colegii mei.
Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hune­doara-Deva doreşte să demonstreze şi prin acest con­curs că este o instituţie culturală care îşi res­pectă menirea şi oferă comunităţii locale activităţi cultural-educative de înaltă ţinută.
Fiecare etapă a concursului a reprezentat un pas spre marea zi a confruntării finale în care au rămas cei mai buni dintre cei buni: Colegiul Naţional „Iancu de Hunedoara” din Hunedoara şi Colegiul Naţional „Decebal” Deva.

Până la ultima întrebare
Ultima confruntare din ediţia aceasta a fost pal­pitantă, concurenţii s-au luptat pentru vic­torie până la ultima întrebare. Ei au dat dovadă de seriozitate şi implicare până în ultimul mo­ment al concursului, au dovedit că stăpânesc cu­noştinţe diverse din toate do­meniile cunoaşterii. Temele propuse de noi, or­ga­ni­zatorii, au fost variate, surprinzând info­rm­aţii des­pre eve­ni­men­te majore din istoria lumii, despre per­so­na­lităţi marcante ale literaturii şi ale lumii ştiin­ţi­fice, des­pre locuri sacre sau mari competiţii sportive.
Au fost emoţii atât de partea concurenţilor, a celor implicaţi în mod direct în concurs, dar şi în rândul celor prezenţi în sală, a celor din spatele echipelor, colegi, profesori, părinţi, ce au venit în sală pentru a-i încuraja şi a se bucura împreună de victorie.
Concursul a fost câştigat de Colegiul Naţional „Iancu de Hunedoara” din Hunedoara, pe locul doi s-a clasat Colegiul Naţional „Decebal” din Deva, iar locul al treilea a fost ocupat de Liceul Teoretic „I. C. Brătianu” Haţeg.
Locul 4 (Menţiune) a fost ocupat de Colegiul Naţional de Informatică „Carmen Sylva” Petroşani,
Locul 5 – Liceul Teoretic „Avram Iancu” Brad,
Locul 6 – Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Petroşani,
Locul 7 – Liceul Teoretic „Silviu Dragomir” Ilia,
Locul 8 – Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Deva,
Locul 9 – Colegiul Naţional Pedagogic „Regina Maria” Deva,
Locul 10 – Liceul Teoretic „Traian Lalescu” Hunedoara,
Locul 11 – Liceul Tehnologic „Retezat” Uricani,
Locul 12 – Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Lupeni.
Au fost puse în joc premii importante: 8 lap­topuri pentru locul I, 8 trotinete electrice pentru locul al II-lea, 8 hoverboards pentru locul al III-lea, 8 perechi de role pentru locul al IV-lea, 8 locuri în Tabăra Na­ţională de Istorie şi Civilizaţie Dacică şi Romană de la Costeşti (Premiul juriului), 96 de pachete cu cărţi, trofee, diplome, precum şi premii surpriză care au fost atribuite prin tragere la sorţi chiar în ziua marii finale: o dronă, un uscător de păr, o undiţă, două invitaţii la restaurant pentru două echipe, un tort pentru o echipă, trei premii în bani a câte 100 de lei fiecare, cinci ghiozdane cu rechizite.
Premiul Juriului a fost acordat concurenţilor de la Liceul Tehnologic „Retezat” Uricani care au avut o evoluţie constantă de-a lungul confrun­tă­rilor, au manifestat interes pentru temele pro­puse spre stu­diu şi au dovedit spirit de echipă şi fair-play.
Premiile au putut fi oferite cu sprijinul generos al Consiliului Judeţean Hunedoara, Direcţiei Ju­deţene pentru Sport şi Tineret Hunedoara şi al unor spon­sori precum: S.C. Anorom S.R.L., Ban­ca Comercială Română, Bistro Lex Deva, Cofe­tăria Arta Deva, Eurosport DHS S.A., Ingeco S.R.L., Magazin Fishing Center Deva, Pizzeria de la Casa Deva, Restaurant Castelo Deva, Rom Insurance – Broker de Asigu­rare, S.C. Top Tech S.R.L. Deva, The Refresh Deva, Tipografia S.C. Colofon Print S.R.L. Deva.
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Hune­doa­ra, Ion Bădin, preşedintele juriului, împreună cu Ioan Sebastian Bara, managerul Bibliotecii Jude­ţene, alături de sponsorii concursului, au înmânat pre­mii tuturor concurenţilor. Prezenţa vicepre­şe­dintelui Consiliului Judeţean Hunedoara la finala aces­tui concurs a avut o semnificaţie specială de­oa­rece a pus în lumină sprijinul permanent pe care această autoritate judeţeană o acordă Bibliotecii Judeţene.
Trebuie remarcat efortul deosebit al biblio­tecarilor Diana Ferencz, Camelia Mestecănean, Daniel Oprean, Sorin Pascu, Diana Trif, Mihaela Ţoţa care, cu profesionalism şi meticulozitate, au alcă­tuit întrebările la care cei mai buni dintre con­curenţi au oferit răspunsuri corecte.
Felicitări câştigătorilor, felicitări tuturor con­cu­renţilor, felicitări profesorilor, ne bucurăm îm­pre­u­nă de această reuşită a noastră.

Ioan Sebastian Bara, manager

 

 

 

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura