Comunitate

Ce servicii medicale oferă Spitalul General CF Simeria

Adriana Năstase

Spitalul General CF Simeria (foto) se află în subordinea Ministerului Transporturilor și el se adresează atât bolnavilor acuți, cât și celor cronici.

Cameră de Gardă
Serviciile medicale oferite de spe­cia­liștii de aici sunt dintre cele pre­ven­tive, curative, de recuperare dar și paliative. Unitatea medicală are un am­bulatoriu integrat și cabinete de mai multe specializări. Este vorba de Cabinete de ORL, Cardiologie, Interne, Neurologie, Psihiatrie, Ginecologie, Oftalmologie, Hematologie, Pediatrie și Pneumologie. La Spitalul General CF Simeria funcționează și un Labo­rator de analize medicale și Laborator, Radiologie și Imagistică Medicală. Se fac examinări mamografie, osteo­den­si­to­metrie, Computer Tomograf, La­bo­rator psihologic – Examinare Si­gu­ran­ța Circulației, pentru obținerea permisului de conducere, examinări medicale pentru siguranța circulației.
Serviciile medicale spitalicești sunt acordate în regim de spitalizare con­tinuă și de zi.
Personalul medical de aici acordă primul ajutor și asistență medicală de urgență, prin Camera de Gardă, ori­cărei persoane care se prezintă la spi­tal, precum și asistență medicală pen­tru personalul ce concură la siguranța transporturilor.
În cadrul spitalului, funcționează 3 secții, Medicină Internă, Chirurgie Ge­nerală și Neurologie și comparti­men­tele Îngrijiri Paliative, Cardiologie, ORL, Psihiatrie. De asemenea, asigurăm asistență medicală prin Ambulatoriiul integrat al spitalului.
Spitalul General CF Simeria are în­cheiat un contract de furnizare de ser­vicii medicale spitalicești cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.