Politica si administratie

Vălișoara și-a luat pulsul

Magdalena Șerban

Acțiunile medicale oferite popu­la­ției sunt binevenite în orice colț din me­diul rural, mulți neavând posi­bi­litatea să-și facă investigații pe la spitalele sau cabinetele private de la oraș. Asta, fie din cauza vârstei și a faptului că sunt greu deplasabili, fie a ne­putinței de a face față unei rute dus-întors cu transportul în comun, neajutați de nimeni. În acest context, Caravana Salvital a ajuns în comuna Vălișoara, în baza unui proiect sus­ți­nut de Consiliul Județean Hunedoara.

 

În două zile, patru sate
„Marți s-a desfă­șu­rat prima parte a acțiunii de evaluare a stării de să­nă­tate a lo­cu­i­to­rilor din co­muna noas­tră prin siste­mul de te­le­me­di­cină și tele­con­­sul­tații. Împreună cu echipajul Aso­cia­ției Salvital Hunedoara, am fost prezenți în satul Dealu Mare și satul Văli­șoara, fiind evaluate apro­xi­mativ 35 de persoane. În cadrul aces­tui de­mers, sunt oferite gratuit ur­mă­toarele consultații: măsurare glicemie, mă­su­rare temperatură, măsurare ten­siune arterială, efectuare spirometrie – iden­tificare probleme pulmonare, efec­tu­are electrocardiogramă EKG – iden­ti­ficare probleme cardio și efec­tuare INR – probă din sânge pentru persoa­nele care au tratament cu anti­coa­gu­lante. Totodată, preșcolarii și elevii Școlii Gimnaziale Vălișoara au învățat cum trebuie acordat primul ajutor. Este foarte impotant ca încă de mici, copiii să cunoască câteva reguli pen­tru salvarea unei vieți precum și care sunt situațiile în care se poate apela numărul unic de urgență – 112. Ieri, mier­curi, s-a des­fășurat a doua etapă de evaluare a stării de să­nătate, de data aceas­ta în satele Săliștioara și Stoieneasa, în ambele cazuri la că­minele cul­turale din localitate. Mul­țu­mim Consiliului Ju­dețean Hunedoara și Asociației Salvital Hunedoara pen­tru inițierea acestei acțiuni. Sănătate și gânduri de bine, tuturor”, a transmis Camelia Bedea (foto), primărița din Vălișoara.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.