ActualitatePolitica si administratie

Ce proiecte de investiţii au aprobat aleşii judeţeni

Adriana Năstase

„Consiliul Judetean Hunedoara s-a în­tru­nit astăzi (n.r.-vineri) în ședința obișnuită de la finalul lunii. Ordinea de zi a fost una complex, cu proiecte de hotărâri care au vizat demararea unor investiții majore, aprobări de organigrame și reorganizări ale activității la unele instituții din subor­dine, precum și alte aspect care țin de bunul mers al activității instituției noastre. Și de această dată, atenția noastră se în­dreaptă cu predilecție spre demararea de noi investiții de la Spitalul Județean de Urgență Deva și de la cele două sanatorii din subordine”, a declarat Laurențiu Nistor (foto), președintele Consiliului Județean Hunedoara.

Pentru unitățile sanitare
Șeful județului a spus că este vorba des­pre proiecte pentru dez­vol­tarea infra­struc­turii me­di­cale prespitalicești la sa­na­toriile Brad și Geoagiu. „Aici avem în plan rea­li­zarea de am­bu­la­torii inte­grate, prin care să se asigure inclusiv inv­es­tigații imagistice cu ajutorul com­pu­te­rului tomograf, dar și ex­tin­derea tipurilor de inves­ti­gații medicale ori tratamente oferite pa­ci­en­­ților cu afecțiuni pul­mo­nare. De asemenea, pentru Spitalul Județean de Urgență Deva am aprobat nota conceptuală și tema de proiectare pentru mo­dernizarea Ambulatoriului și dota­rea cabine­telor de consultații cu apa­ratura ne­ce­sară. Apoi, sunt proiecte pentru dezvol­ta­rea infrastructurii spitali­cești publice în vederea reducerii infecțiilor nosocomiale la cele trei unități sanitare din subordine. Investițiile vizează amenajarea unor saloane cu un singur pat, cu grup sanitar propriu și cu presiune negativă, în care să poată fi izolați pacienții cu infecții aso­ciate asistenței me­di­cale (IAAM). Toto­dată, am aprobat asocierea instituției noas­tre cu Colegiul Fiziote­ra­pe­u­ților Caraș-Severin-Hunedoara în vederea or­ganizării, la Deva, a evenimentului de interes județean ‚Conferința Fizioterapeu­ților din Caraș-Severin și Hunedoara, Ediția I’, în data de 26 no­iembrie 2022. Consiliul Județean Hunedoara va contribui cu suma de 30.000 de lei la buna organizare a evenimentului, care va aduce în atenția specialiștilor din acest domeniu informații și noutăți de ultimă oră”, a adăugat Laurențiu Nistor.

Burse școlare
„Am aprobat 289 de burse de ajutor social/ burse medicale pentru elevii care frec­ventează cursurile unităților de învă­ță­mânt special, finanțate din bugetul Con­si­liului Județean Hunedoara. Astfel, cuantu­mul burselor va fi de 400 lei elev/lună pen­tru elevii înscriși la Centrul de Pedagogie Cu­rativă Simeria, Centrul Școlar pentru Edu­cație Incluzivă „Rudolf Steiner” Hunedoara, Liceul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmu­zescu” Deva și Școala Gimnazială „I. G. Duca” Petroșani. De asemenea, am aprobat devizul general actualizat pentru obiectivul de in­vestiții‚ Modernizare DJ 709F: DN 7A – Cabana Rusu – Masivul Parâng, km 10+600 – km 11+425’ și devizul ge­neral actualizat pentru obiectivul de in­vestiții‚ <<Alimentare cu apă potabilă stațiunea turistică Straja – Lupeni>>”, a afirmat Laurențiu Nistor, preșe­dintele CJ Hunedoara.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura