Politica si administratie

Ce aduc cu ele investițiile de la Spitalul Județean de Urgență Deva

Prin realizarea investițiilor de la Spitalul Județean de Urgență Deva se dorește asigurarea condițiilor de autorizare și acreditare, condiții su­perioare de desfășurarea a activității medicale în toate secțiile, crearea de servicii noi, optimizarea primirii ur­gen­țelor medicale, prin construirea unui heliport, amenajarea unui parc în interiorul spitalului, prin demo­la­rea clădirilor vechi, dotarea cu apa­ratură de ultimă generație.

Avantaje
Instituția responsabilă cu acre­di­ta­rea unităților sanitare este Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS), care verifică dacă în spitale sunt create condițiile ne­cesare acordării serviciilor me­di­cale și evaluează în ce măsură acestea corespund standardelor de acreditare aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății nr.972/2010. Spre deosebire de autorizația sanitară, acreditarea unei unități sanitare nu este obli­ga­torie pentru funcționarea acesteia, însă obținerea ei aduce o serie de avantaje atât unității respective, cât și pacienților acesteia. Mai precis, prin obținerea acreditării se confirmă că o unitate medicală dispune de resursele și de competențele profesionale ne­ce­sare pentru a acorda îngrijiri me­di­cale. Prin urmare, pacienții vor avea o mai mare încredere de a se adresa unei unități medicale acreditate decât unei unități neacreditate. Aceștia vor avea siguranță că vor fi corect infor­ma­ți asupra problemelor lor de sănă­tate, asupra posibilităților respectivei unități de a le trata și asupra asigurării continuității îngrijirii medicale până la însănătoșire. (A.N.)