Comunitate

Cardiologia de la Deva va avea o Unitate pentru cardiacii critici

Adriana Năstase

Secția de Cardiologie a Spitalului Jude­țean de Urgență Deva are în dotare 2 eco­cardiografe de generaţie nouă, sistem de monitorizare centrală a funcţiilor vitale cu 12 monitoare de pat de ultimă generaţie în UTIC şi încă 10 monitoare de pat, respectiv 2 monitoare de transport în secţie, sistem modular de injectomate și infuzomate cu monitorizare centrală şi 20 unităţi func­ţio­nale (donat de Episcopia Ortodoxă a Devei şi a Hunedoarei în 2020), în perspectivă cu 36 de unităţi, sistem modular de injec­to­mate și infuzomate cu monitorizare cen­trală şi 20 unităţi funcţionale (donat de Epis­copia Ortodoxă a Devei şi a Hunedoarei în 2020), în perspectivă cu 36 de unităţi.

Colaborare cu clinicile universitare
De asemenea, aici mai funcționează 5 elec­trocardiografe, 3 de ultimă generaţie, 3 de­fibrilatoare cu posibilităţi de monitorizare a funcţiilor vitale, o staţie de test de efort stan­dardizat cu cicloergometru (donaţie din par­tea Episcopiei Ortodoxe a Devei şi Hunedoarei în 2016), unitate de monitorizare Holter 24/48 de ore cu 6 monitoare, unitate de monito­ri­zare a tensiunii arteriale 24/48 ore cu 3 mo­nitoare, aparat point-of-care de determinare a markerilor cardiaci, a presepsinei şi a pro­calcitoninei, aparat point-of-care de der­mi­nare a gazelor sanguine si a electrolitilor serici.
Internările de zi la această secție au fost în număr de aproape 1.200 în anul 2019, 574 în 2020 și de 1.032 în anul trecut. În ceea ce pri­vește internările continue, ele au fost aproa­pe 1.600 în 2019, 849 în 2020 și 999 în 2021.
Secția Cardiologie a SJU Deva colaborează cu clinicile universitare din zonă, fiind aron­dată Institutului de Boli Cardiovasculare Timișoara în cadrul Programul Național de Infarct Miocardic Acut, dar în aceeași măsură rezolvă pacienți prin adresare în clinicile de cardiologie din Cluj-Napoca [Institutul Inimii sau secția Medicală I din cadrul Spitalului Județean de Urgență Cluj Napoca], Târgu-Mureș, Spitalul Județean de Urgență Arad.
Secția Cardiologie a SJU Deva primește cazuri grave/urgențe, în calitate de unitate ie­rar­hic superioară, din întreg județul Hunedoara.

Dispozitivele vechi se schimbă
Ca obiective pentru următorii ani, secția își propune înființarea unui compartiment USTACC (Unitate de Supraveghere și Trata­ment Avansat al pacienților Cardiaci Critici), prin transformarea actualului compartiment UTIC conform dispozițiilor legale în vigoare, spațiul destinat fiind deja în proces de construire, respectiv înființarea unui com­par­timent de Cardiologie Intervențională și Cateterism Cardiac, pentru care spațiile sunt de asemenea în pregătire. Un ultim obiectiv ar fi ameliorarea activității de stocare si pre­lu­crare a datelor în sistem digital în cadrul re­țelei informatice a spitalului, baza materială fiind în ascensiune, începând deja înlocuirea dispozitivelor vechi.
„Funcționând în cadrul unui spital județean, sec­ția Cardiologie le oferă pacienților a­van­­tajul unei abor­dări inter­dis­ci­pli­nare, cu posi­bi­li­ta­tea de rezolvare a unor pa­to­logii com­plexe, multi-specia­li­tate. Accesul la ser­vi­ciile de înaltă calitate furnizate de Laboratorul de Analize Medicale, respectiv Radiologie și Imagistică, precum și buna colaborare cu ce­lelalte secții ale spitalului (UPU, ATI, Medicină Internă, Boli Infecțioase, Oncologie, Neuro­logie, etc) se transpun într-o stare de sănă­tate mai bună a populației
Devei și a întregului județ” susține medicul Constantin Blaj (foto), șeful Secției de Cardiologie a spitalului devean.
Realizările actuale și nivelul atins în prezent, pre­cum și existenta unei strategii de dez­vol­tare în viitor se datorează excelentei co­la­bo­rări cu conducerea Consiliul Județean și a pre­­o­cupării conducerii spitalului pentru ser­viciile de îngrijiri în do­meniul cardiovascular, a unui efort permanent de conștientizare a fap­tului că patologia cardiovasculară este în plină expansiune, dar și personalului secției, care 24 de ore din 24 și 7 zile din 7 activează cu întreaga capacitate pentru a oferi servicii de maximă calitate semenilor aflați în su­fe­rință, cu profundă implicare și responsa­bi­litate.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura