Comunitate

Bretea Română: Viitorul sună bine. Noi investiții câștigate din bani nerambursabili

Magdalena Șerban

Deși în multe state, nu doar în mediul urban ci și în cel rural, stațiile de în­cărcare electrică a mașinilor sau co­lec­tarea diferențiată a deșeurilor, prin aport voluntar al cetățenilor, re­pre­zintă programe investiționale deve­nite funcționale de mult timp, în cazul țării noastre, acum este șansa ca din Fonduri de Mediu să se facă pași importanți spre lumea modernă. Într-un astfel de context, administrația publică din Bretea Română a depus și câștigat proiecte menite să deschidă calea către noile oportunități.

Se așteaptă contractarea
„Prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) am accesat cu succes o pri­mă investiție ce urmărește creșterea efi­cienței energetice și gestionarea in­te­ligentă a energiei pentru școala primară din satul Vâlcelele Bune, de­mers în cuan­tum de peste 312.000 de euro. Ter­menul de finalizare este 2025. Se pro­pune anveloparea întregului an­samblu, termoizolarea planșeului, în­lo­cuirea tâmplăriei existente cu alta nouă – conformă calitativ, schimbarea siste­mu­lui de scurgere a apelor pluviale, in­clu­siv montarea unor panouri solare pen­tru a produce energie pentru con­su­mul pro­priu. A doua investiție ține de înfiin­țarea unor stații de reîncărcare pentru vehi­cu­lele electrice, cu câte două puncte fie­care, în satele Bretea Română, Bățălar, Gînțaga, Ruși, Vâlcele. De asemenea, la fiecare stație se vor asigura și câte două locuri de parcare. Suma necesară câș­ti­gată este de peste 226.000 de euro, având același termen de finalizare, adică anul 2025”, a anun­țat Răzvan Ionescu (foto), primarul din Bretea Română.
Deșeurile, colectate într-un centru prin aport voluntar
O altă veste bună este legată de fap­tul că proiectul depus pentru înființarea unui centru de colectare prin aport vo­luntar (CAV) a fost aprobat pentru finanțare prin Planul Național de Re­dre­sare și Reziliență (PNRR), deci cu fon­duri de la Uniunea Europeană. Valoarea investiției este de peste 926.000 de lei. Va fi amplasat în zona extravilană și va deservi o populație de 3052 de lo­cui­tori, dezvoltându-se astfel un mana­ge­ment modern al deșeurilor. Aici vor putea fi colectate hârtie/carton, plastic, textile, vopsea, medicamente expirate, baterii, electrice/electronice, mobilier din lemn, sticlă, metal, anvelope, deșeuri vegetale, etc. Vor fi construite plat­forme pe care vor fi amplasate con­tai­ne­rele și unde vor avea acces auto­ve­hiculele cetățenilor care aduc deșeuri și autoutilitarele care le vor prelua. “Vrem să oferim soluțiile necesare, astfel încât să fie evitate situațiile în care deșeurile ajung în mod ilegal în spațiul public. Astfel, vom avea o comună pe care fie­care dintre noi să o poată numi acasă. Gunoiul devine foarte periculos atunci când nu e gestionat asumat și corect și cred că va trebui să constituie o prio­ritate pentru fiecare primărie. Oricât de bine intenționat ar fi cineva cu spirit civic, trebuie să aibă și spațiul adecvat pen­tru a aduce”, a adăugat edilul.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura