Comunitate

Brad: Marele proiect devine realitate. Lucrările la rețeaua de gaz sunt în desfășurare

Magdalena Șerban

Unul dintre cele mai mari nevoi ale comunității și totodată ale ad­mi­nistrației publice din Brad ține de im­ple­mentarea rețelei de gaz metan, de­mers care deja se află în desfășurare. Astfel, 57 de kilometri de rețele se vor materializa în baza unei finanțări câștigate prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), cons­ti­tuind proiectul cu cea mai mare an­ver­gură, demarat de municipalitate.

 

Din bani europeni
Obiectivele principale vizate sunt asi­gurarea unui confort sporit cetă­țe­nilor, agenților economici și instituțiilor care activează aici, dar în egală măsură și spo­rirea condițiilor oferite viitorilor in­vestitori care în mod cert atunci când cân­tăresc opțiunile țin cont de exis­ten­ța unor utilități principale și moderne. „Facem paşi importanţi spre intro­du­ce­rea gazului metan în gospodăriile po­pu­laţiei, lucru pe care l-am dorit de foarte multă vreme. Până la această dată au fost introduși circa 7 kilometri de rețea, mai exact în satul Sărățel, în cartierul Peste Luncoi și s-a început și pe StradaSăvești. Lucrările sunt implementate în baza finanțării câștigate din fonduri euro­pene, iar primăria, în calitate de beneficiar, monitorizează execuția lor. Mă bucură faptul că am ajuns la acest stadiu, este o dorință a brădenilor și un pas major pentru asigurarea unui po­tențial de dezvoltare în municipiul nos­tru. Doresc să-mi cer scuze pentru disconfortul creat în pe­rioada de exe­cuție a lucră­ri­lor, dar trebuie parcursă și o astfel de etapă pentru a beneficia de ceea ce pen­tru noi toți re­pre­zintă o ne­ce­sitate majoră. Dis­con­fortul este pentru un timp limitat, dar utili­ta­tea și avan­tajele ei vor dăinui peste ani”, a trans­mis primarul din Brad, Florin Cazacu (foto). Edilul a mai pre­cizat că un mare atu este că proiectul de intro­ducere a gazului metan nu este pornit de la zero, aici existând deja rețeaua de înaltă presiune, realizată de societatea Transgaz. Amintim că lu­cră­rile de ex­tin­dere a reţelei de gaz metan vor fi rea­­lizate în baza unui pro­gram cu fi­nan­­ţare ex­ternă eva­lu­at la 66,22 mili­oa­ne lei, din care 97 la sută însu­mea­ză fon­­­­duri neram­bur­sa­bile câştigate de au­to­ritatea lo­cală.