Comunitate

Beriu: Contracte de finanțare, semnate la București

Magdalena Șerban

Edilul-șef din Beriu e unul de ac­țiune. Chemat la București, la minis­ter, pentru a semna finanțările câș­ti­gate, a parafat atât contractul pe axa Anghel Saligny cât și cel prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Taxe achitate online
„Proiectul accesat prin PNRR ne adu­ce fonduri europene neram­bur­sa­bile, urmând ca să implementăm sis­teme inteligente de management local. Aici intră de la monitorizare video și până la softuri și calculatoare pentru primărie plus eficientizare energetică. Totodată, vom mai introduce aplicația necesară pentru ca cetățenii să poată face plăți online. Poate că unii preferă metoda aceasta modernă ca să-și achite taxele și impozitele. Bineînțeles că sunt și per­soane care nu locuiesc la noi în comună, dar au diverse pro­prie­tăți pentru care tre­buie să-și plătească dările. Le va fi foarte simplu, deoarece nu mai trebuie să vină până aici sau să se roage de diverși, ca să-și onoreze datoriile la stat. Pe noi ne interesează să nu devină res­tanțieri, indiferent cum decid să plă­tească (numerar, virament sau online). Demersul însumează un­deva la circa 2 milioane de lei”, a afir­mat Moise Emil Bîc (foto), primarul din Beriu. De altfel, sco­pul Planului de Redresare și Re­zi­liență al României constituie îndeplinirea priori­tă­ților investiționale și a reformelor ne­ce­sare pentru redresare și creștere sus­te­na­bilă, corelate tranziției verzi și di­gi­tale, avute în vedere de Comisia Euro­peană.

Drum modernizat
Tot de succes s-a bucurat con­du­ce­rea locală din Beriu și în ce pri­vește axa Anghel Saligny, pe aceas­tă filieră ur­mând să con­cre­tizeze lucrările de mo­der­nizare a drumului comunal DC 54 Sibișel-Cucuiș, în cuantum de 2,6 mil­i­oa­ne de lei. ,, Am pa­rafat contractul de finan­țare și pentru acest obiectiv care este foarte important pentru noi, ca și comunitate. Îl și scoa­tem la lici­tație săp­tă­mâna aceasta. Nu semnifică doar as­fal­tare, ci și rigole de scurgere și tot ceea ce prevede un astfel de proces de mo­dernizare”, a mai anunțat edilul. Rea­min­tim că prin Programul Național de In­ves­tiții ”Anghel Saligny”, Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării, dispune de un buget de 65,5 miliarde de lei, prin care asigură serviciile de bază în localități (apa, rețeaua de ca­na­lizare și gaze) și reabilitează drumurile și podurile.

 

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura