Gura lumii

BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

S-a sunat de mobili­za­re, iar la prezență s-a constatat că din sute de războinici mai sunt mo­bi­lizați doar vreo câțiva. Spun bâr­fi­torii din sudul jude­țu­lui că liderul unei for­mațiuni, în același timp și șef de urbe, a vrut să vadă cum stă cu orga­nizația în prag de ale­geri. Omul s-a gândit că după două man­date s-a cam erodat și un con­­tracandidat îi poa­te face probleme, așa că a sunat de mo­bi­li­zare. Gu­rile rele spun că la pre­zență, omul se aș­tep­ta ca ușile or­ga­ni­za­ției să nu poate fi în­chi­se de câți lup­tă­tori se vor pre­zen­ta. Realitatea a a­ră­­tat con­trariul iar la întru­nire au venit doar vreo câțiva membri. Zvo­­narii spun că oa­me­nii n-au mai fost con­si­derați esen­țiali după câș­ti­ga­rea ultimu­lui man­­dat, așa că nu prea li s-a mai răspuns la do­leanțe. Mai grav este, dacă ne luăm după câr­cotași, că o parte a răz­boinicilor se regăsește la partidul contracandi­da­tului.

 

Ai zice că după ul­tima pățanie, oamenii ar su­fla și-n iaurt. În rea­litate n-au prea în­vățat nimic, ori nu prea-i sperie ceea ce s-a întâmplat cu cole­gii lor. Zvonarii din re­giunea cu lămpașe spun că mulți dintre sluj­bașii unei instituții de forță trec peste obli­gațiile de ser­viciu și ajung chiar la în­căl­carea legii. Faptul că niște co­legi de-ai lor s-au ales cu probleme pe­nale nu i-a făcut să fie atenție la tot ce miș­că și să nu comită abateri. Așa se face, dacă este să ne luăm după cârco­tași, că sluj­­bașii se fo­lo­sesc de bunurile per­so­nale pen­tru a-și desfă­șura ser­viciul, că este mai co­mod să-și folo­sești tele­fonul de mii de lei decât cărămida pri­mită de la lucru. Cu ar­te­factele proprii colec­tea­ză date, in­formații, fac intero­gări. Problema este că fără să realizeze, bă­ieții încalcă grav le­gis­lația iar cineva, că tot sunt ochi iscoditori ațin­tiți asupra lor, ar putea să-i ia în vizor.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura