Gura lumii

BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

Un dosar extrem de greu îl frământă pe șe­ful de urbe dintr-o lo­calitate vestică a re­gi­unii cu lămpașe. Omul, spun gurile rele, îşi caută cu disperare ali­aţi care să-i scape de problemele penale un subordonat, dar nu orice supus. Cel pen­tru care se caută pro­tecție este mare om de în­cre­dere și un bun jongler cu banii publici. Atât de bun încât o lungă pe­ri­oadă de vre­me a vărsat și în vis­teria șefului mulți gal­beni și o să mai ali­men­teze portofelul șe­fului și în viitor, dacă lucrurile se vor așeza cum trebuie. Gurile rele susțin că șeful de urbe este mânat în cău­tarea aliaților influ­enți atât pentru că o cloșcă cu ouă de aur este greu de găsit, dar mai ales de ceea ce ar putea spune dacă sub­ordonatul este în­col­țit cum tre­buie. Zvo­narii spun că până acum nu s-au prea gă­sit suporteri, dar tim­pul nu este pierdut, mai ales că sunt vreo câ­teva pârghii către jus­tițiarii din regiune.

 

O unitate dintr-o lo­calitate din sudul ju­deţului are mari pro­bleme cu personalul, lucru descoperit după o inspecție a șefilor mari ai companiei. Gu­rile rele spun că lu­cră­torii, care oricum nu mai produc nimic, ar fi fost detașați pe la mo­șiile șefuților mai mici, așa cum se obiș­nuia odinioară. Me­teh­nele acestora n-au dis­părut nici când fir­ma este până la gât în groapă. De altfel, dacă este să ne luăm după zvonari, toată lumea așteaptă ca măgăoaia să-și dea duhul, să în­caseze ceva des­pă­gu­biri și apoi să se por­neas­că de la zero, cu altă vacă de muls. Re­ve­nind la lipsa lu­cră­torilor, zvonarii mai spun că pot fi des­co­periți ușor pe la ce moșii prestează dacă se dorește.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura