Gura lumii

BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

Încercare de a pune presiune pe şeful cel mare al unei instituţii res­ponsabile cu ordi­nea. Fapta s-a petre­cut de puţin timp în lo­ca­li­tatea cea mai să­racă a unei regiuni cu lăm­paşe. Gurile rele spun că o­mu­lui cu gra­de pe umeri i s-a cerut de că­tre mai marele or­gani­zaţiei po­litice din lo­ca­litate să înc­hidă ochii la nişte afa­ceri dubioase făcute de acesta. Pen­tru că şe­ful n-a vrut, aşa zis-ul politician s-a ener­vat la culme şi mi­zând pe sus­ţinerea co­legilor din po­litică, i-a în­tins o cap­cană omul de la ordine. L-a che­mat să discute cu el și, cu un tupeu greu de ima­ginat, i-a spus în faţă că face orice ca să-l schimbe. A înşi­rat mai multe nume gre­le de la centru care i-ar ţine par­tea şi ar in­ter­veni pentru el, dar n-a prea mers ma­nevra. Zvo­narii spun că poli­ti­cianul este a­cum veri­fi­cat la în­treg arborele ge­nea­lo­gic, iar finalul ar putea fi nefe­ricit pentru el.

 

A intrat în ei și le face cel mai mare rău po­si­bil – îi pune să muncească. Vorbesc bârfitorii că șeful unei subunități din regiunea cu lăm­pașe vrea să do­ve­dească fap­­tul că este efi­cient, iar acest lucru a stârnit o mare ne­mul­ţu­mire în rân­­dul tăie­to­rilor de frun­­ză la câini. Aceștia luau leafă ba­bană în fie­care lună fără miște un deget, dar zilele acelea s-au cam dus. Cârco­taşii spun că zilele tre­cute şeful a luat o decizie care schim­bă radical lucrurile. A ho­tărât să-i pună la mun­că pe sub­ordonaţi, în special pe numeroșii şefi. Le-a trans­mis bă­ie­ţilor sar­ci­nile de ser­vi­ciu şi a ce­rut fiecăruia să-şi ducă la îndeplinire înda­tori­rea. Au început şu­şo­te­lile, comentariile şi re­fu­zul de a-şi face trea­ba fă­ră prea multe co­men­­ta­rii. Superiorul a ame­nin­țat că –i lasă pe dru­muri și lea dat posibi­li­tatea să aleagă să mun­cească ori să plece. Ba chiar le-a pus și fișa de lichidare pe masă iar când au văzut că nu-i de glumă, e limpede ce au ales toți.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura