Actualitate

BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

Junii unei formațiuni po­litice din sudul jude­țu­lui nostru au pornit un ade­vărat război în or­ga­nizație, taberele având ace­eași miză, respectiv de a-și impune liderul. Gurile rele spun că fostul șef de organizație, o co­niță care a ocupat func­ția mulți ani ar mai vrea încă un mandat în frun­tea ti­nereilor, ca mai apoi să facă pasul în politica ma­re. Împotriva ei se luptă chiar un iubițel de-al ei, dar acesta nu ur­mă­rește să pună partidul în valoa­re cât să se răz­bune c-a fost părăsit. Câr­cotașii susțin cu tărie că băie­ța­șul are o parte în­semnată din organi­za­ție care-l sus­ține, că nu e chiar nimeni. Înstărit și afa­cerist de suc­ces, tâ­nărul este sus­ținut mai ales de june, dar și de junii care lucrează pe la firmele sale. Care o fi rezultatul confruntării ră­mâne să vedem după negocieri, dar este cert că se va duce o luptă mai ceva decât la negocierile dintre seniori.

 

De râsul curcilor s-au făcut membrii unei co­mi­sii dintr-o unitate spi­ta­li­cească din regiunea cu lămpașe. Zvonarii sus­țin că unitatea a fost vi­zitată de oaspeți de la Ca­pitală, pentru a per­fec­ta niște acte care-i permit să funcționeze. Ca totul să fie în regulă pen­tru cetățean, ins­pec­torii trebuiau să se asi­gure la fața locului că sunt respectate nor­me­le, lucru pe care l-au fă­cut. Sau măcar au vrut să-l facă. Gurile rele spun că factorii abilitați cu managementul uni­tății au făcut exces de zel și
s-a ajuns într-o situație de pomină. Ca să fie totul ca la carte au decis ca în clă­dire să aibă acces doar cei su­fe­rinzi și doar în anu­mite zone, ca vizi­ta­torii aflați în inspecție să nu fie aga­sați în vreun fel. Pro­blema este că de­ci­zia a făcut ca unitatea să fie pustie iar oamenii în­ghe­su­iți în debarale și că­măruțe. Când s-a fă­cut turul unității, cei în inspecție au descoperit că nu e țipenie de om în calea lor și au cerut ex­plicații. Abia atunci au realizat și diriguitorii ce prostie au făcut și i-au eli­berat pe oameni din detenție.

 

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura