Gura lumii

BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

Unul muncește de zor iar alții se fălesc cu re­a­lizările. Asta spun bâr­fi­torii din vestul regiunii carbonifere a județului nostru că se întâmplă, unde un funcționar tra­ge cât e ziua de lungă pentru idealul șefului urbei, acela de a o trans­forma într-o oază tu­ris­tică. A și avut câteva re­ușite remarca­bile res­pec­tivul funcțio­nar, lu­cru care s-a văzut într-un număr conside­rabil de vi­zitatori, adică cu mult mai mulți decât în tre­cut. Succesul nu se pu­tea să fie asumat doar de o persoană, susțin gu­rile rele, așa că ime­diat trei șefuți și-au asu­mat rea­lizările în fața edi­lului cât și în fața co­munității. Chiar au primit și ceva premii pentru suc­ces, dar doar ei. Unde mai pui că in­for­ma­țiile vehiculate de zvo­nari arată că funcțio­na­rul sârguincios este pe cale să fie pedepsit cu o reducere la leafă, pen­tru că a cutezat să po­ves­tească despre mâr­șăvia șefilor săi.

 

S-au reîntors valorile, așa că toată suflarea însărcinată cu ordinea ar trebui să fie în gardă. Gurile rele spun că într-o localitate din sudul ju­dețului nostru există un adevărat clan infrac­țio­nal, după ce au revenit de pe la ”facultăți” mai mulți nelegiuiți. Odată scăpați de zăbrele, bă­ieții și-au cam reluat ac­tivitățile și deja au comis mai multe fapte repro­babile. Cârco­tașii spun că pe numele lor au fost făcute mai mul­te se­si­zări, însă or­ganul local se mișcă lent și este total dezinteresat să de­moleze din fașă orice încercare de refa­cere a rețelei de răufă­că­tori. Prin urmare, dacă este să dăm crezare zvo­nu­rilor, de la centrul de ju­deț s-a făcut un plan de bătaie și cu niște băieți mascați s-ar pune la cale mai multe vizite la cei luați în colimator. Pro­­blema este că în­trea­ga opera­țiu­ne ar fi fost îngreunată de fap­tul că printre co­la­bo­ra­torii ”absolvenților” ar fi și colegi de-ai celor pre­gătiți să intervină în forță, iar aceștia au transmis la centru informații trun­chiate.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura