Politica si administratie

Bani pentru reducerea infecțiilor nosocomiale la Spitalul din Hunedoara

Magdalena Șerban

Peste 150 de milioane de euro sunt prevăzute în Planul Național pentru Redresare și Reziliență (PNRR) pentru reducerea riscului de infecţii noso­co­miale în spitalele publice din România. Așa că cei de la Hunedoara nu au stat deloc pe gânduri, atât conducerea Spitalului municipal “Dr. Alexandru Simionescu“, cât și cea a adminis­tra­ției publice locale pregătind deja do­cu­mentația pentru depunere, în vederea obținerii unei finanțări.

Pacientul, principalul beneficiar
Potrivit Ministerului Sănătății, cele peste 150 de milioane de euro cerute Comisiei Europene prin PNRR sunt pentru trei componente majore: rea­bi­litarea/modernizarea/extinderea in­fra­structurii existente; dezvoltarea la­bo­ra­toarelor de analize de microbiologie spe­cializate și cumpărarea de echi­pa­mente pentru reducerea infecțiilor aso­ciate asistenței medicale (IAAM). Prima componentă se referă la organizarea unor structuri pentru izolarea/gruparea și tratarea pacienților cu IAAM deter­mi­nate de microorganisme MDR și cu infecții cu Clostridium dificile. Aici intră organizarea unor saloane cu un singur pat, prevăzute cu grup sanitar propriu, reabilitarea/modernizarea blocurilor ope­ratorii, dar și controlul microbiologic al aerului din blocurile operatorii și din unitățile de terapie intensivă. A doua componentă vizează îmbunătățirea ca­pacității și capabilității laboratoarelor de microbiologie, echipamente pentru iden­tificare/testare a sensibilității la antibiotice pentru bacterii și fungi și la echipamente de determinare a sen­si­bi­li­tății la antibiotice. În a treia com­po­nentă intră sisteme de decontaminare a aerului din încăperi, de dezinfecție su­prafețe, de sterilizare, echipamente pro­tecție personal, sisteme de curățenie automate cu tehnici avansate, de ven­ti­lație de înaltă calitate pentru pacienții critici și sisteme de sterilizare bazate pe tehnologii moderne cu plasmă, UV etc. ,, În parteneriat cu Primăria Municipiului Hunedoara vom depune documentația pentru toate cele trei direcții inves­ti­țio­nale finanțabile în cadrul acestei axe lan­sate prin PNRR. În primul rând sunt vizate blocurile operatorii (Chirurgie, Ginecologie, Ortopedie și Oftalmo­lo­gie), unele nefiind reabilitate de foarte mulți ani. A doua țintă o reprezintă la­bo­ratorul de microbiologie care este cerut de normele de acreditare pentru spi­ta­lele cu peste 400 de paturi, iar a treia țintă este sterilizarea unității medicale. Pe scurt, accesăm toate componentele pentru care se poate depune solicitarea de finanțare. Din păcate, infecțiile noso­comiale sunt o realitate în România. Nu contează mărimea unui spital sau categoria din care face parte. Tocmai din acest motiv, sporirea gradului de si­gu­ranță a pacienților rămâne prioritatea noastră, alături de consolidarea unui act medical de calitate și dezvoltarea con­tinuă în materie de aparatură de spe­cialitate”, a afirmat managerul spitalului din Hunedoara, Radu Budae (foto). Mai trebuie spus că dosarele de finanţare pot fi depuse până în 30 noiembrie 2022, iar proiectele eligibile trebuie implementate până în data de 2 mai 2024. Valoarea maximă nerambur­sa­bilă a finanțării alocate per proiect este de 6 milioane de Euro fără TVA. Apli­canţii nu vor fi selectaţi după modelul „Primul venit – primul servit”, ci va exis­ta o primă etapă de evaluare a con­formităţii administrative şi eligibilităţii, după care se face evaluarea tehnică a proiectelor, acordându-se un punctaj con­form unor criterii din grila de evaluare.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura