Politica si administratie

Ce înseamnă transportul ecologic pentru deveni

Primarul Devei, Florin Oancea (foto), a semnat anul trecut contractul pentru achiziționarea autobuzelor electrice, în valoare de aproape 50 de milioane de lei. Ce se întâmplă cu acest proiect, în ce stadiu este el?

Construirea unui depou
„Contractul prevede cumpărarea a 22 de minibuze şi patru autobuze, precum şi a 33 de staţii de încărcare electrică, dintre care şapte sunt cu încărcare ra­pidă. Achiziţia reprezintă o primă etapă din proiectul de modernizare a siste­mu­lui de transport public local din muni­cipiul Deva.
Etapa a doua a proiectului se referă la modernizarea şi reabilitarea infrastruc­turii aferente transportului public local. Această componentă urmează să fie implementată prin procedura de achi­ziţie – licitaţie deschisă pentru un con­tract de lucrări de tip proiectare şi exe­cu­ţie. În luna noiembrie vor veni în prima tranșă 6 minibus-uri și stațiile de încăr­care aferente acestora”, susține edilul șef Florin Oancea.
Primarul spune că investiția aceasta ur­mează pașii necesari pentru imple­men­tare. “În prezent, suntem în faza de proiectare. Durata de realizare a investiției este de 20 de luni, din care 5 luni proiectare și 15 luni execuție lucrări. Valoarea totală a investiției este de 48.303.905 de lei”, a afirmat Florin Oancea.
Investiţia de modernizare a sistemului de transport public local prin reabilitarea infrastructurii aferente prevede con­strui­rea unui depou cu toată infra­struc­tura necesară funcţionării unui parc auto electric, inclusiv dispecerat, construirea staţiei capăt de linie în zona Gării, cu in­frastructura necesară pentru încărcare rapidă a autobuzelor electrice, construi­rea unei staţii intermediare de alimen­tare electrică a autobuzelor, moderni­zare şi dotare staţii de călători (creare adă­posturi, alveole/marcaj rutier, info că­lători), reabilitare infrastructură ru­tieră str. Depozitelor şi amenajare sens giratoriu în zona Gării, introducerea unui sistem de e-ticketing, taxare bazată pe utilizarea cardului contactless şi bilete de hârtie, sisteme de monitorizare şi dis­pecerizare autobuze, informare a că­lă­torilor şi de securitate prin monitorizare video.
Proiectul de modernizare a trans­portului public local din municipiul Deva se derulează în cadrul Programului Ope­rațional Regional 2014-2020. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă re­du­ce­rea emisiilor de carbon în municipiu, prin promovarea mobilității urbane și re­ducerea numărului de deplasări cu trans­portul privat de autoturisme.