ComunitatePolitica si administratie

Băcia: 16 persoane fizice înscrise în programul naţional Rabla Local

Magdalena Șerban

Administrația Fondului pentru Me­diu (AFM) a anunţat că peste 30.000 de mașini uzate vor dispărea de pe şosele, listele cu beneficiarii progra­mu­lui Rabla Local fiind transmise către UAT-urile care au aplicat la acest demers. Printre primăriile care și-au dorit să-și ajute cetățenii se află cea din Băcia.

Poluante și costisitoare
„AFM ne-a comunicat lista per­soa­nelor fizice înscrise în program, așa că ur­mează transmiterea do­cumen­telor prevăzute, con­form procedurii. După sem­narea contrac­tului de finanţare cu UAT-ul, beneficiarul va casa şi va radia din circulaţie şi din evidenţa fiscală autovehiculul uzat şi va beneficia de stimulentul pentru casare de 3.000 de lei (2.400 lei alocaţi din Fondul pentru mediu şi 600 lei susţinuţi din bugetul local). Noi am aplicat pentru 20 de mașini, făcând un estimativ numeric, în prealabil, în funcție de situația din teren. S-au înscris 16 pro­prietari. Am dorit să sprijinim cetățenii care au nevoie de acest lucru, în sensul în care țineau un autovehicul devenit ne­func­țio­nal, ocupând doar spațiu. Când chel­tu­ielile cu reparațiile și piesele de schimb sunt foarte mari, nu se mai justifică absolut deloc să rămâi cu o mașină veche. Pe lângă poluarea pe care o produc, sunt de la an la an tot mai greu de întreținut. Aceasta este o oportuni­tate și chiar dacă pentru noi, ca autoritate pu­blică, înseamnă un efort finan­ciar, cred că este mai impor­tan­tă finalitatea: sprijinim oamenii. Le vom fi alături inclusiv cu pregătirea docu­mentelor și le-am fost și când s-au înscris. Unii nu dețin cunoștințe de navi­gare pe Internet sau sunt mai în vârstă. E firesc să punem umărul”, a punctat Florin Alba (foto), primarul din Băcia. Reamintim că de un astfel de be­neficiu se pot bucura cei care îndeplinesc unele condiții. La data solicitării acordării stimulentului pentru casare, mașina trebuie să aibă o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației. Să aibă normă de poluare Euro 3 sau inferioară și să conțină com­ponen­tele esențiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de ges­tionare a funcțiilor și dispozitive cata­lizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație). Proprietarii trebuie să aibă domiciliul sau reședința în raza teritorială de unde au făcut solicitarea, să nu aibă restanțe la plata taxelor, im­po­zitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul local și cel de stat, să nu aibă condamnări definitive pentru infracțiuni împotriva mediului și să nu folosească aceeași mașină pentru a obține alte finanțări din alte programe. Ei se angajează să predea spre casare și să radieze din circulație și din evi-dențele fiscale autovehiculul uzat pen­tru care au accesat sprijinul și să nu achiziționeze un autoturism cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea ajutorului. Înscrierile s-au făcut online, pe www.afm.ro.