Politica si administratie

Primarul Nicolae-Florin Oancea: Se lucrează la infrastructura de transport public local

Unul dintre marile proiecte dezvol­tate de conducerea Primăriei Munici­piului Deva se referă la infrastructura de transport local. Este un proiect care vizează reducerea emisiilor de carbon în municipiul Deva, prin promovarea mo­bilităţii urbane şi reducerea numă­rului de deplasări cu transportul privat de autoturisme, anunță edilul șef al reședinței de județ, Nicolae-Florin Oancea (foto).

Depou, spălătorie auto și clădire administrativă
Constructorul a ridicat deja clădirea în care va funcționa depoul pentru auto­buze și microbuze electrice, de pe strada Depozitelor din municipiul Deva, clădirea administrativă și clădirea în care va funcționa spălătoria care va fi dotată cu tot echipamentul necesar.
Hala depou va avea atelier de men­te­nanță, spații de lucru, depozit anve­lope și consumabile, alte spații de depozitare etc.
Clădirea administrativă destinată ser­viciului de transport public rutier va avea birouri, dispecerat, vestiare, grupuri sa­nitare, sală de mese etc.
În prezent, se lucrează la interioare (finisaje la Corpul Administrativ, partea de instalații electrice la Hala Depoului, montat hidranți interiori) cât și la exterior: terasamente (trotuare, montaj borduri), rețele electrice, montat rezervoare de incendiu.
„Beneficiarii direcți ai infrastructurii de transport public local sunt cetăţenii mu­nicipiului Deva, cei ai localităţilor aparţi­nătoare care vor beneficia prin interme­diul proiectului de un sistem de transport public auto de călători de înaltă calitate, atractiv şi eficient, prin înfiinţarea unui servi­ciu de transport public eco­logic, extinderea traseelor acoperite în pre­zent, introducerea de sisteme inteligente de management al traficului şi e- ticketing. De asemenea, persoanele cu mobilitate redusă (care se depla­sează în cărucioare cu rotile, persoane în vârstă, persoane cu defi­cienţe de ve­dere şi/sau auz, persoane care transportă cărucioare pentru copii etc.). Accesul la mobilitate va fi asigurat în mod nediscriminatoriu tuturor categoriilor de persoane, acest lucru fiind influenţat direct de ame­najările existente în staţiile de transport public. Microbuzele electrice sunt pe traseu”, a declarat Nicolae-Florin Oancea, primarul municipiului Deva.

Investiție cu fonduri europene nerambursabile
Reamintim că în cadrul acestui proiect se reabilitează și strada Depozitelor (1, 83 km) din municipiul Deva. Lucrările vizează: reabilitare carosabil – 2 benzi circulație, refacere trotuare pe ambele părți ale străzii, amenajări accese auto, spații înierbate, parcări etc. Au fost deja montate o parte din borduri la trotuare și carosabil, s-au turnat trotuare din beton, s-au montat guri de scurgere în carosabil și se continuă cu aceste lucrări pe toată suprafața cuprinsă în proiect. Modernizarea infrastructurii de transport public local se realizează pe fonduri europene.
Proiectul „Modernizarea sistemului de transport public local prin reabilita­rea infrastructurii aferente” este inte­grat cu proiectul „Modernizarea siste­mului de transport public local prin achi­ziționarea de vehicule ecologice”.
Împreună, aceste două proiecte pe fonduri europene nerambursabile, în valoare de aproape 20 de milioane de euro, contribuie la creșterea calității ser­viciilor de transport public local în mu­nicipiul Deva și la creșterea calității vieții locuitorilor municipiului prin utilizarea de tehnologii curate și reducerea emisiilor de CO2. (A.N.)