Politica si administratie

Au început! Grevă de avertisment în învățământ. Dascălii întrerup orele

Astăzi, profesorii vor organiza o grevă de avertisment, timp de două ore. Protestul ar putea fi urmat și de o grevă generală, săptămâna viitoare. Nemulțumirile cadrelor didactice sunt legate de salarii. Greva de aver­tisment va avea loc între orele 11.00 și 13.00. La protest vor participa cadre didactice care fac parte din Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI). Astfel, 75.400 de cadre di­dactice nu vor intra astăzi la ore între 11.00 și 13.00.

Prea mici
Sindicaliștii spun că dacă până la fi­nalul săptămânii nu vor discuta cu mi­nistrul Educației și nu vor primi răspuns la solicitările lor, vor intra de luni în grevă generală. Profesorii susțin că un cadru didactic cu 25 de ani de ex­pe­riență câștigă lunar în jur de 4.500 de lei, în timp ce un debutant câștigă un salariu de 2.200 de lei. Săptămâna tre­cută, sindicaliștii din educație au or­ga­nizat un marș de protest în București, unde au atras atenția asupra pro­ble­melor din sistem. Protestele sunt organizate de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sin­dicatelor din Educaţie „Spiru Haret” şi Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater”, în numele celor peste 350.000 de angajaţi ale căror drepturi şi interese le reprezintă. Acţiunea urmăreşte să atra­gă atenţia asupra problemelor cu care se confruntă sistemul de în­văţământ românesc, în mod special, an­ga­jaţii – personalul didactic, nedi­dac­tic şi didactic auxiliar. Revendicările sin­dicaliştilor din Educaţie vizează: ma­jo­ra­rea salariilor personalului din în­vă­ţământ, în conformitate cu importanţa socială a muncii prestate, plecând de la principiul salariul profesorului debutant să fie cel puţin egal cu salariul mediu brut pe economie, salarizarea în­tre­gu­lui personal didactic de predare ur­mând să se realizeze în mod progresiv, în raport de funcţie, studii, vechime şi grad didactic; instituirea regulii in­dexării anuale a salariilor personalului plătit din fonduri publice, cu rata in­flaţiei; plata orelor suplimentare efec­tuate de per­so­nalul didactic auxiliar şi nedidactic. De asemenea, sindicaliştii mai solicită acordarea sporurilor pen­tru condiţii de muncă personalului din învăţământ; acordarea drepturilor pre­văzute în le­gislaţia în vigoare şi con­trac­tele co­lec­tive de muncă aplicabile (de­contarea navetei, plata indemni­zaţiei de instalare, acordarea con­ce­diu­lui de odihnă su­pli­mentar, com­pen­sa­rea în bani a con­ce­diului de odihnă ne­e­fectuat etc.); creş­te­rea anuală a in­vestiţiilor în învă­ţă­mânt, pentru îmbu­nă­tăţirea bazei ma­teriale şi a infra­struc­turii; renunţarea la aplicaţia EduSal şi înlocuirea acesteia cu un pro­gram informatic de salarizare gestionat şi administrat de Ministerul Educaţiei. (A. Năstase)

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura