Mesagerul financiar-fiscal

Aplicarea facilităţilor în sectorul construcţiilor

În Monitorul Oficial nr. 123 din 15 februarie 2019 a fost publicat Ordinul comun al Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerului Sănătăţii nr. 611/138/ 127/2019 din 31 ianuarie 2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“.
Cu privire la aplicarea facilităţilor în sectorul construcţiilor, conţinute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, aceasta este condiţionată de realizarea, de către angajator, a cifrei de afaceri din activităţile de construcţii de cel puţin 80 la sută din cifra de afaceri totală – calculată cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care se aplică facilităţile.
Metodologia de stabilire a cifrei de afaceri, inclusiv pentru companiile care desfăşoară activităţi şi în alte domenii de activitate decât în sectorul construcţiilor, este conţinută în Ordinul comun nr. 611/138/ 127/2019 precizat mai sus.
Astfel, în aplicarea prevederilor art. 60 pct. 5 lit. b) din Codul fiscal:
A. Caseta „Cifra de afaceri totală cumulată de la începutul anului, inclusiv din luna de raportare“ se completează cu suma veniturilor cumulate de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, rezultate din vânzarea de produse şi prestarea de servicii, după deducerea, cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, a reducerilor comerciale, a taxei pe valoarea adăugată şi a altor impozite direct legate de cifra de afaceri, evidenţiate potrivit Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 2.844/ 2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, la care:
1. se adaugă, cumulat de la începutul anului până la luna de raportare inclusiv, sumele reprezentând:
a) veniturile din subvenţiile de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, înregistrate în contabilitate pe parcursul fiecărei luni de raportare;
b) soldurile lunare creditoare înainte de transferul în contul de profit şi pierdere ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse şi servicii în curs de execuţie, evidenţiate în contabilitate la sfârşitul lunilor de raportare în care se înregistrează sold creditor;
c) veniturile din producţia de imobilizări corporale şi producţia de investiţii imobiliare, înregistrate în contabilitate pe parcursul fiecărei luni de raportare;
2. se scad, cumulat de la începutul anului până la luna de raportare inclusiv, sumele reprezentând soldurile lunare debitoare înainte de transferul în contul de profit şi pierdere ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse şi servicii în curs de execuţie, evidenţiate în contabilitate la sfârşitul lunilor de raportare în care se înregistrează sold debitor.
B. Caseta „Cifra de afaceri cumulată de la începutul anului realizată efectiv din activitatea de construcţii conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, inclusiv din luna de raportare“ se completează de angajatorii care desfăşoară una sau mai multe activităţi printre care se regăsesc şi codurile CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, cu cifra de afaceri realizată efectiv din activităţile desfăşurate corespunzător codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 lit. a) din Codul fiscal, cu suma veniturilor, cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, rezultate din vânzarea de produse şi prestarea de servicii, după deducerea, cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare a reducerilor comerciale, a taxei pe valoarea adăugată, a altor impozite direct legate de cifra de afaceri şi a veniturilor realizate din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii, evidenţiate potrivit Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, la care:

1. se adaugă, cumulat de la începutul anului până la luna de raportare inclusiv, sumele reprezentând:
a) veniturile din subvenţiile de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, înregistrate în contabilitate pe parcursul fiecărei luni de raportare;
b) soldurile lunare creditoare înainte de transferul în contul de profit şi pierdere ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse şi servicii în curs de execuţie, evidenţiate în contabilitate la sfârşitul lunilor de raportare în care se înregistrează sold creditor;
c) veniturile din producţia de imobilizări corporale şiproducţia de investiţii imobiliare, înregistrate în contabilitate pe parcursul fiecărei luni de raportare;
2. se scad, cumulat de la începutul anului până la luna de raportare inclusiv, sumele reprezentând soldurile lunare debitoare înainte de transferul în contul de profit şi pierdere ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse şi servicii în curs de execuţie, evidenţiate în contabilitate la sfârşitul lunilor de raportare în care se înregistrează sold debitor.
C. Reguli în vederea determinării „Cifrei de afaceri totale cumulate de la începutul anului, inclusiv din luna de raportare“ şi „Cifrei de afaceri cumulată de la începutul anului realizate efectiv din activitatea de construcţii conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, inclusiv din luna de raportare“:
1. La „Cifra de afaceri cumulată de la începutul anului realizată efectiv din activitatea de construcţii conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, inclusiv din luna de raportare“ se iau în calcul numai veniturile din vânzarea produselor finite, semifabricatelor, produselor reziduale şi a mărfurilor din producţia proprie.
2. „Cifra de afaceri totală realizată cumulat de la începutul anului, inclusiv din luna de raportare“ şi „Cifra de afaceri cumulată de la începutul anului realizată efectiv din activitatea de construcţii conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, inclusiv din luna de raportare“ se calculează, în luna de raportare, în condiţiile în care angajatorii care desfăşoară una sau mai multe activităţi printre care se regăsesc şi codurile CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal realizează efectiv activităţi corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 lit. a) din Codul fiscal.
3. La calculul „Cifrei de afaceri totală realizată cumulat de la începutul anului, inclusiv din luna de raportare“ sumele care se adaugă/se scad sunt aferente pentru întreaga activitate desfăşurată de angajator, inclusiv cea din activitatea efectiv desfăşurată corespunzător codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5, iar la calculul „Cifrei de afaceri cumulată de la începutul anului realizată efectiv din activitatea de construcţii conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, inclusiv din luna de raportare“, sumele care se adaugă/se scad sunt aferente activităţii efectiv desfăşurate de către angajator corespunzător codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal.
4. La determinarea „Cifrei de afaceri totale realizată cumulat de la începutul anului, inclusiv din luna de raportare“ şi a „Cifrei de afaceri cumulată de la începutul anului realizată efectiv din activitatea de construcţii conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, inclusiv din luna de raportare“ se vor lua în calcul veniturile înregistrate în contabilitate cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile.
D. Caseta „Pondere cifră de afaceri din activităţilemenţionate la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal din cifra de afaceri totală“ se calculează ca raport între suma înscrisă în caseta „Cifra de afaceri cumulată de la începutul anului realizată efectiv din activitatea de construcţii conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, inclusiv din luna de raportare“ şi suma înscrisă în caseta „Cifra de afaceri totală cumulată de la începutul anului, inclusiv din luna de raportare“, înmulţit cu 100.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura