Politica si administratie

Am văzut-o şi pe asta! Magistraţii se opresc din lucru

Judecătorii Tribunalului Hunedoara îşi suspendă activitatea începând de astăzi, urmând să judece doar cauzele cu caracter urgent, nemulţumiţi că proiectul de lege privind reforma în domeniul pensiilor de serviciu ale judecătorilor şi procurorilor, inclusiv sub aspectul condiţiilor de pension­are şi al modalităţii de calcul al pen­siilor, ar încălca, susţin aceştia, sta­tutul constituţional al magistraţilor.

Garanții constituționale
Adunarea generală a judecătorilor a hotărât adoptarea unei forme de pro­test constând în amânarea cauzelor aflate pe rolul instanţei, cu excepţia cau­zelor cu caracter urgent, începând de astăzi, 21.06.2023 și până la adop­tarea unei soluții legislative care să respecte sta­tutul constituțional al magistraților, ga­ranțiile constituționale precum și prin­cipiul previzibilității. „Astăzi, 20.06.2023, s-a desfăşurat Adunarea generală a jude­cătorilor din cadrul Tribunalului Hunedoara, pentru ana­lizarea evoluției demersului legisla­tiv referitor la mo­dificarea și comple­tarea unor acte nor­ma­tive din dome­niul pensiilor de ser­viciu. Adunarea generală a judecătorilor a hotărât adop­tarea unei forme de protest constând în amânarea cauzelor aflate pe rolul instanţei, cu excepţia cauzelor cu ca­racter urgent, începând cu data de 21.06.2023 și până la adoptarea unei soluții legislative care să respecte statutul constituțional al magistraților, garanțiile constituționale precum și principiul previzibilității. Adunarea ge­nerală a judecătorilor Tribunalului Hunedoara solicită președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție, Avocatului Poporului, președintelui Senatului și al Camerei Deputaților sesizarea Curții Constituționale a României privind ne­constituționalitatea prevederilor legisla­tive respective și acordă mandat pre­șe­dintelui Curții de Apel Alba Iulia privind adoptarea unei rezoluții co­mune a pre­ședinților curților de apel la întâlnirea ce va avea loc la Iași în pe­rioada 29-30.06.2023”, susțin magis­trații.

Respectarea standardelor
„În funcție de soluția legislativă ce se va adopta se va convoca o nouă adu­nare generală care va stabili contin­ua­rea, suspendarea sau încetarea formei de protest. La adoptarea hotărârii, ju­de­cătorii Tribunalului Hunedoara au avut în vedere faptul că proiectul de lege aflat în dezbaterea Camerei De­putaţilor, privind reforma în domeniul pensiilor de serviciu ale judecătorilor şi pro­curorilor, inclusiv sub aspectul con­diţiilor de pensionare şi al mo­dalităţii de calcul al pensiilor, încalcă statutul constituțional al magistraților, precum și garanțiile rezultate din instru­mentele internaționale, care regle­mentează acest statut, dar și faptul că, deși ma­gistrații au manifestat dispo­nibilitate pentru eliminarea ine­chită­ților din sis­tem, principiul coo­perării loiale între pu­terile statului a fost încălcat și nu a exis­tat un dialog real până la acest moment.
În esență, magistrații solicită ca mo­dificările legislative referitoare la aces­te aspecte să fie stabilite cu respecta­rea standardelor consacrate intern și internațional, cu asigurarea res­pectării sta­tutului constituțional al magistra­ților și al independenţei jus­tiţiei”, se arată în comunicatul instanței.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura