Politica si administratie

Adevărul, dincolo de obsesii, fantezii și dezinformări

Obsesia unei persoane pentru un subiect sau pentru o altă persoană poate fi ca un tunel întunecat, în care nu se vede nimic altceva în afară de pro­priile iluzii.
Asistăm zilnic la asalturi mediatice co­mandate politic, care urmăresc de­ni­grarea Consiliului Județean Hunedoara, a echipei de conducere și activitatea insti­tuțiilor subordonate, în mod special a Spitalului Județean de Urgență din Deva.
Bineînțeles, aceste atacuri se înmul­țesc pe măsură ce alegerile locale se apropie și, în acest context, așa cum am atras atenția și luna trecută, petardele vor fi aprinse și aruncate peste gard tot mai des. Într-o perioadă în care discur­surile politice și jurnalistice pot fi po­larizate și manipulate, hunedorenii tre­buie să facă distincția clară între fapte și povești, între informație obiectivă și atacuri cu tentă politică.
Ultimele „revelații” ale presei de par­tid aduc în prim-plan o „descoperire” ce nu este deloc nouă, fiind de fapt veche de patru ani. „Un medic respectat din Timișoara subliniază o problemă cru­cială și atrage atenția asupra necesității urgente de a înființa un departament de chirurgie vasculară la Spitalul Județean de Urgență Deva”, relatează o pu­bli­cație afiliată PNL. Cu toate acestea, omisiu­nea jurnalistei care primește subiectele de lucru direct de la grupul de comu­ni­care al PNL, constă în faptul că această inițiativă datează din 2017 și că petiția on-line la care face referire nu a ajuns niciodată la un destinatar.
Ce nu știe doamna în cauză este că, du­pă ce medicul care avea competențe în domeniul chirurgiei vasculare a plecat în străinătate, Spitalul Județean de Ur­gență din Deva a făcut de­mer­surile ne­ce­sare pentru avizarea unui compar­ti­ment de chirurgie vasculară. Astfel, la sfâr­șitul lunii noiembrie 2023, condu­ce­rea SJU Deva a solicitat în scris Direcției Personal și Structuri Sanitare din cadrul Ministerului Sănătății, avizul pentru mo­dificarea structurii secției chirurgie ge­nerală prin înființarea compartimentului chirurgie vasculară.
„Există un număr important de cazuri cu boală arterială ocluzivă în diferite stadii de evoluție care se prezintă în ur­gență și sunt trimise la Timișoara, de mul­te ori doar pentru o consultație, în ve­derea stabilirii conduitei terapeutice. Totodată, în timpul operațiilor din toate ramurile chirurgicale se pot produce inci­dente și accidente de tipul leziunilor vas­culare care necesită intervenția unui medic de specialitate chirurgie vas­culară”, se arată în solicitarea SJU Deva nr. 33353/29.11.2023.
Locuitorii județului Hunedoara pot ob­serva cu ușurință că ceea ce este pre­zen­tat ca un „demers jurnalistic” de că­tre pre­sa de partid este de fapt o selec­ție trun­chiată de informații, pre­zentată tar­div și cu scopul de a dez­in­forma. Este un exem­plu clar de manual despre mo­dul în care se încearcă manipularea opi­niei publice.
Este regretabil că, sub eticheta „in­de­pendenței presei”, unii jurnaliști își fo­losesc platformele pentru a susține agende politice, compromițând astfel credibilitatea și integritatea profesiei lor. Adevărata independență a presei re­zidă în capacitatea sa de a oferi o acoperire echilibrată și obiectivă a eve­ni­mentelor, respectând principiile fun­da­mentale ale jurnalismului și servind interesul public, nu interesele politice particulare.
Indiferent cât de numeroase, insis­ten­te și consistente sunt atacurile în­drep­tate împotriva Spitalului Județean de Ur­gență din Deva și a Consiliului Județean Hunedoara, conducerea ad­ministrației județene își reiterează ho­tărârea de a îmbunătăți în mod cons­tant furnizarea ser­viciilor medicale. În acest scop, pro­iec­tele de extindere, modernizare și dotare cu aparatură modernă a secțiilor SJU Deva vor cons­titui o dovadă incon­tes­tabilă a anga­ja­mentului nostru pen­tru asigurarea unei asistențe medicale la cele mai înalte standarde.

Biroul de Presă al Consiliului Județean Hunedoara

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura