Actualitate

A ajuns RMN-ul la spitalul din Hunedoara!

Magdalena Șerban

Spitalul Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara a intrat în posesia unui aparat RMN performant, de altfel o dotare extrem de necesară pentru orice unitate sanitară care do­rește să ofere servicii medicale de ca­litate.

 

De importanță majoră pentru pacienți

Aparatul, primul de acest fel din istoria spitalului, a putut fi achiziţionat în baza unei finanţări în valoare de circa 6 mili­oane de lei, pe care uni­tatea medicală a reuşit să o ob­ţină de la Mi­nisterul Să­nă­­tăţii, cu spri­ji­nul Primă­riei mu­ni­ci­piului Hunedoara, entitate administrativă în subordinea căreia se află. Pe lângă faptul că investigaţiile RMN necesare pacien­ţilor erau realizate cu ajutorul unui aparat ce aparţine unui operator privat (pentru cei internați în spital era gratuite, fiind suportate de instituția sanitară), prin achiziționarea RMN-ului vor fi reduse automat şi cheltuielile pe care le implica decontul procedurii. Totodată, un alt as­pect major este că se vor diminua in­clusiv timpii de așteptare până la efec­tu­a­rea investigației, dat fiind faptul că pro­gramările la aparatele existente în ju­de­ţul Hunedoara depindeau de fondurile dis­ponibile prin Casa de Sănătate. Ba mai mult, unii bolnavi erau nevoiți să apeleze chiar la alte județe, contracost, pentru a beneficia de o astfel de inves­ti­gație într-un interval cât mai scurt po­sibil. Însă știm cu toții cât de costisitoare sunt deplasările la centrele universitare și ce implică, mai ales când ești bolnav și lipsit de puteri. „Ministerul Sănătăţii a alo­cat Spitalului municipal Hunedoara suma de aproape 6 milioane de lei pen­tru achiziţia unui aparat RMN perfo­r­mant, de ultimă generaţie. A fost or­ga­nizată li­citaţia pentru achiziţie, conform no­r­me­lor în vigoare, iar aparatul ne-a fost livrat ieri. Echipamentul va fi instalat şi, până la jumătatea lunii decembrie, va deveni operaţional. După cum am mai spus, de regulă astfel de dotări merg cu pre­că­dere spre spitalele judeţene. Chiar dacă nu are statut de spital judeţean, spitalul din Hunedoara are o adresa­bi­li­tate com­parabilă cu a unui spital jude­ţean. Mul­țu­mesc primarului municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu, precum și pre­șe­dintelui Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor și de­pu­taților hu­ne­doreni Natalia Elena Intotero și Ilie Toma pentru întregul sprijin acor­dat în ob­ți­nerea acestei finanțări. Dato­rită im­plicării lor este posibil ca spitalul să aibă un RMN”, a afirmat managerul Spitalul „Dr. Alexandru Simionescu”, ec. Radu Budae (foto). De altfel, trebuie amin­tit că unitatea a mai fost dotată cu două computere-tomograf, cel de-al doi­lea fiind unul de ultimă generaţie, achi­zi­ţionat prin intermediul unei fi­nanţări europene în valoare totală de 2 mi­lioane de euro. Cu o capacitate de 640 de paturi şi o arie de adresabilitate de circa 100.000 de locuitori (cuprinde și zonele din jur), spitalul hunedorean nu doar că este una dintre instituțiile me­dicale cele mai mari din județ, ci a de­venit una de top în urma investițiilor care s-au făcut în ultimii ani aici, precum și a echipei de medici care activează pe plan local.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura