Ziua Internaţională a Francofoniei

De peste un an de zile, întreaga activitate a Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hu­nedoara-Deva a trebuit adaptată noilor con­diţii impuse de pandemie. De aceea, tra­di­ţionala noastră activitate din luna martie, dedicată Zilei Internaţionale a Francofoniei, a fost amânată pentru luna mai, această ac­ţiune culturală fiind pregătită cu aceeaşi rigu­rozitate şi cu acelaşi profesionalism cu care publicul nostru este obişnuit.

Patru mari obiective
An de an, la 20 martie, cele 75 de ţări mem­bre ale Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei organizează activităţi dedicate mişcării francofone care, aşa cum spunea poetul Leopold Sedar Senghor, fostul pre­şedinte al Senegalului şi unul dintre arhitecţii mişcării francofone, a devenit „o cultură care, depăşind barierele limbii, devine un mijloc prin care popoarele care o compun iau parte la civilizaţia universală”. România face parte din marea familie a ţărilor francofone din anul 1991 şi este firesc să fie aşa, având în vedere puternicele legături pe care ţara noastră le-a avut în ultimele două secole cu Franţa şi cu ţările francofone.
Francofonia are patru mari obiective: pro­movarea limbii franceze şi a diversităţii cul­turale şi lingvistice; promovarea păcii, a de­mo­craţiei şi a drepturilor omului; susţinerea edu­caţiei, formării, învăţământului superior şi cercetării; dezvoltarea cooperării în ser­vi­ciul dezvoltării durabile şi a solidarităţii.
Biblioteca Judeţeană a organizat, în fiecare an, cu prilejul Zilei Internaţionale a Franco­fo­niei, interesante şi atractive activităţi cul­tu­rale dedicate în primul rând celor tineri, dar nu numai lor, ci oricui este interesat de bo­gata cultură franceză, de literatura, arta, geo­grafia, istoria Franţei şi a ţărilor francofone.
Şi în acest an, Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, cu sprijinul Consiliului Judeţean Hunedoara şi în par­te­neriat cu Liceul Tehnologic de Transport Fero­viar „Anghel Saligny” Simeria şi Parcul de Afa­ceri Simeria, a organizat o manifestare cul­tural-educativă cu tema „Istoria Franţei în filatelie”.
Pornind de la numeroasele piese filatelice – mărci poştale, ilustrate maxime, plicuri prima zi – aflate în colecţia particulară a doamn­ei Denisa Toma, a fost prezentată o scurtă istorie a Franţei, ilustrată doar cu aj­utorul timbrelor. De la istoria antică, de la lup­tele galilor cu romanii, de la primii regi ai Franţei şi cei mai importanţi monarhi, până la Revoluţia de la 1789, la epoca lui Napoleon, la cele două războaie mondiale, la cei mai cu­noscuţi preşedinţi ai Franţei (Charles de Gaulle, Georges Pompidou, François Mitter­rand), s-a făcut o trecere în revistă a celor mai importante momente din istoria Franţei.

Regina colecţiilor
La începutul prezentării s-a vorbit despre rolul extrem de important pe care îl are fila­telia, colecţionarea de timbre, pentru for­ma­rea unei solide culturi generale pentru că fiecare timbru este un mic izvor de cu­noaştere. Se spune că filatelia este regina co­lec­ţiilor şi colecţia regilor. Într-adevăr, aceas­tă frumoasă pasiune au avut-o multe capete în­coronate, preşedinţi de republică, mari oa­meni politici.
Ca de obicei, la finalul prezentării, cei care au fost atenţi şi au ştiut să răspundă la în­trebările formulate de organizatori au primit premii constând în cărţi şi diplome oferite de Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hu­nedoara-Deva.
Pe holul Parcului de Afaceri din Simeria a fost alcătuită o foarte frumoasă expoziţie de timbre, în special franţuzeşti, având ca temă istoria Franţei, alături de câteva panouri cu ilustrate din Paris şi din cele mai pitoreşti re­giuni ale Franţei: Provence, Normandia şi Bre­tagne.

Ioan Sebastian Bara, manager

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.