Politica si administratie

Ce comune au fost cadastrate şi unde mai trebuie să se lucreze

Adriana Năstase

Deputatul PNL de Hunedoara Vetuţa Stănescu (foto) a cerut date privind ca­dastrarea în judeţul nostru. Stănescu a vrut să afle care este stadiul acestui proiect.
„Deoarece problemele cetăţenilor din judeţul Hunedoara sunt una din principalele mele preocupări, în luna aprilie a acestui an, am adresat o întrebare ministrului Dez­voltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Attila Cseke. Am cerut lămuriri privind co­munele cadastrate integral în judeţul nos­tru, până în prezent şi care sunt acestea, care sunt comunele din judeţ avute în vedere în viitor pentru a beneficia de ca­das­trare integrală şi câte comune din judeţul Hunedoara sunt în planul de cadastrare al perioadei 2021-2024?”, a spus par­la­men­tarul liberal.

Achiziţii pentru continuarea programului
„Iată ce răspuns am primit:la nivel na­ţional, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară implementează Pro­gra­mul Naţional de Cadastru şi Carte Fun­ciară 2015-2023 (PNCCF). Scopul acestui program constă în înregistrarea gratuită a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, realizarea planului ca­dastral al imobilelor şi deschiderea cărţilor funciare la nivelul tuturor unităţilor admi­nis­trativ – teritoriale. Bugetul total al acestui program este de aprox. 1,2 miliarde de euro. De asemenea, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate imobiliară este be­neficiarul proiectului major ((Creşterea gra­dului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România)). Proiectul face obiectul Axei prioritare 11, care este finanţată prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 (POR) şi se derulează în perioada 2018-2023”, s earată în răspuns ministerului de resort.
„UAT-urile din judeţul Hunedoara care vor beneficia de finanţare în cadrul acestui program sunt: Brănişca, Dobra, Gurasada, Ilia, Lăpugiu de Jos, Pui, Rapoltu Mare, Râu de Mori, Sarmizegetusa, Sălaşu de Sus, Sântămăria Orlea, Şoimuş, Toteşti, Vaţa de Jos.
La această dată, în judeţ au fost finalizate lucrările de înregistrare sistematică în trei UAT-uri, reprezentând un număr de 27.254 de imobile cu o suprafaţă de 25.212,66 ha. Aceste UAT-uri sunt: Cerbăl, Ghelari şi Lelese. Tot la această dată se desfăşoară lucrări de cadastrare pe raza comunelor Râu de Mori, Sântămăria Orlea şi Şoimuş.În perioada următoare, în opt UAT-uri din judeţ vor începe lucrările de cadastrare, după semnarea contractelor de achiziţii. Cele opt comune sunt: Brănişca, Dobra, Gurasada, Ilia, Lăpugiu de Jos, Pui, Sălaşu de Sus, Vaţa de Jos. De asemenea, în perioada urmă­toare se vor derula proceduri de achiziţii în vederea cadastrării şi pentru comunele Rapoltu Mare, Sarmizegetusa şi Toteşti”, arată răspunsul dat deputatului PNL.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.