Comunitate

Vorța: Se încheie un an al proiectelor foarte importante pentru comunitate

Magdalena Șerban

Deși cu multe provocări financiare, 2022 este unul dintre cei mai rodnici ani pentru administrația publică din Vorța, ghidându-ne după investițiile accesate cu succes.

 

Cabinet medical

„Așteptăm să se concretizeze de­mer­sul prin programul „Anghel Saligny”, pro­gram național prin care am depus do­cumentația pentru modernizare de drumuri. Ne-au fost cerute clarificări, așa că probabil urmează semnarea con­tractului de finanțare. Am depus un sin­gur proiect pe această axă, tocmai în ideea de a avea șanse maxime. Un alt pas investițional pentru care am și sem­nat contractul de finanțare este cel de implementare a unui sistem de su­pr­a­ve­ghere video, cu recunoaștere a nu­me­relor de mașină, centru de control, etc. A fost câștigat prin Grupul de Acțiune Locală Sargeția 1, din care fa­cem parte, adică din bani europeni ob­ținuți p­rin Agenţia pentru Finanţarea In­vestiţiilor Rurale (AFIR). Prin Adminis­tra­ția Fondului pentru Mediu (AFM) am semnat contractul pentru stațiile elec­trice de încărcare. Vor fi în Vorța și Visca. După cum se știe, la accesarea unor noi proiecte, în viitor, va cântări foar­te mult faptul că există pe raza co­munei noastre aceste puncte de în­căr­care electrică. De altfel, și microbuzele școlare vor fi tot electrice. Ce mai aș­tep­tăm e să semnăm contractul și pentru Centrul Comunitar Integrat, prin Pro­gra­mul Operațional Regional (POR), deci tot fonduri de la UE. Înseamnă ca­binet medical, cabinet stomatologic, ca­bi­net pentru asistent medical, asistent social și consilier școlar. În prezent, avem un dispensar, însă nu e funcțional. Așa că dacă vom înființa acest Centru, sperăm să aducem și medic de familie la noi. Din păcate, oamenii se descurcă și ei cum pot, ba pe la medici pe la Deva, ba pe la Ilia, etc. Nu e bine. Ce vreau să mai adaug e că tot din fonduri europene avem făcută o convenție cu Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Ministerul Educației. Din punctul meu de vedere e cea mai mare realizare pentru comu­ni­tă­ți ca ale noastre, cu o medie de vârstă foarte îmbătrânită și situate în zone des­tul de izolate. Concret, Ministerul Să­nătății va asigura finanțare pentru asistentul medical, noi pentru cel social, iar Ministerul Educației asigură pentru consilierul școlar. Pe scurt: asistentul medical și cel social se deplasează la oa­meni, acasă, pentru a le identifica pro­blemele de sănătate și de ordin so­cial, îndrumându-i și ajutându-i cu ceea ce trebuie să facă. Spre exemplu, nu demult a fost o campanie gratuită la Orăștie pentru screening-ul mamar și au fost duse femei și de la noi din co­mună pentru a beneficia de investigație. Deci se implică pe partea medico-so­cia­lă (le ia oamenilor tensiunea, glicemia, le duce medicamente, etc)”, a punctat primarul din Vorța, Emil Radu Bureană (foto). Edilul a mai pre­ci­zat că pentru cei de aici e mană cerească, nemaifiind nevoiți să se deplaseze pentru a-și rezolva pro­ble­me­le, ci o pot face chiar la ei acasă, fiind vi­zitați de per­so­nalul a­min­tit.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura