Viorel Sălan: “Vizele de reședință au fost mereu o problemă, inclusiv în perioadele electorale”

Modul de acordare a vizelor de re­ședință a fost mereu în atenția presei care a sesizat nereguli flagrante în a­cest domeniu. O inițiativă legislativă cu acest obiect a deputatului Viorel Sălan, parlamentar PSD, secretar al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi si­guranţă naţională din Camera De­pu­taţilor, a primit votul final.

– Modificările OUG nr. 97/2005 pro­puse de dumneavoastră au primit votul final al Camerei. Ce anume v-a de­ter­mi­nat să promovați acest proiect de lege?

Vizele de reședință au fost mereu o pro­ble­mă, inclusiv în pe­ri­oa­dele elec­to­rale. De aceea am pornit de la premisa că există la­cune în legislația în vigoare care au per­mis apariția unor situații complet anor­male. Din acest motiv, în do­cu­mentarea pe care am făcut-o, am vizat aspectele la nivel național. Am pornit de la legislație și am constatat imediat că era precară, cu consecințe ne­faste. Poa­te că exemplul cel mai grăitor asupra că­ruia re­vin mereu este faptul că, la în­ce­putul acestui an, într-unul dintre sec­toa­rele Ca­pitalei existau în evidență, într-o singură locație, circa 18.000 de per­soa­ne cu viză de reședință. Din păcate, ex­em­plele de acest fel nu sunt pu­ține. Situații asemănătoare au apărut și la Iași, Vaslui, Bacău, Galați, Sibiu. Trebuie să spun că în demersurile mele am bene­fi­ciat mereu de susținere din partea Direc­ției Generale a Evidenței Persoa­nelor, dar și a oficiilor subordonate teri­torial aces­teia.

– Ce noutăți juridice aduc schimbările pro­puse de dumneavoastră?

Cu acest act normativ, am vizat în prin­cipal chestiunile de fond. În primul rând, ca eliberarea cărților de identitate să nu mai fi condiționată de domiciliu, ci să se poată elibera oriunde în România unde există un oficiu al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor. În al doilea rând, am dorit ca vizele de reședință să fie acordate în baza unor criterii foarte clare pentru a se evita abuzurile care au apărut până în momentul de față. Și, nu în ultimul rând, am vizat și unele măsuri de coer­ciție acolo unde apar încălcări grave.

– Am remarcat un fapt cu totul deo­sebit: legea a fost adoptată în plenul Ca­merei cu 258 de voturi “pentru”, doar 7 voturi “contra” și 2 abțineri. Cum come­n­tați?

M-a bucurat mult faptul că soluția de reglementare pe care am propus-o i-a convins și pe colegii mei parlamentari din partea marii majorități a formațiunilor politice reprezentate în Parlamentul României să mi se alăture. De aceea do­resc în primul rând să le mulțumesc celor peste 130 de parlamentari care s-au ra­liat la această idee și au semnat în ca­li­tate de inițiatori. Și, de asemenea, lor li se adaugă și colegii care au decis să voteze pentru această lege. Tuturor le mul­țu­mesc din toată inima. Acum așteptăm ver­dictul Președinției României.