Viorel Sălan: România trebuie să implementeze mecanismul venitului minim european până la finalul anului 2024

Printre subiectele de mare interes în acest moment se află introducerea venitului minim european în România și cum afectează “rotativa guvernamen­tală” colaborarea dintre partide în Par­lament. Din acest motiv, ne-am adresat pentru câteva lămuriri lui Viorel Sălan (foto), parlamentar PSD, secretar al Comisiei pentru apărare, ordine pu­blică şi si­gu­ranţă naţională din Camera Depu­taţilor.

– Poliana Mardari: Dacă ar trebui să vă referiți la o singură prioritate politică a PSD pe care ați alege?
– Viorel Sălan: M-aș opri la im­ple­men­tarea venitului minim European. PSD a fost promotorul consecvent și la insis­ten­țele sale mecanismul european pri­vind venitul minim a început să fie aplicat de la 1 ianuarie 2023, prin creș­terea consistentă, cu 17 la sută, a sa­la­riului minim. Precizez că venitul minim european garantat presupune ca sala­riul minim dintr-un stat al UE să re­pre­zinte 50 la sută din salariul mediu brut sau 65 la sută din salariul mediu brut na­țional. Iar România trebuie să im­ple­menteze acest mecanism al venitului minim european până la finalul anului 2024. Încă din septembrie, anul trecut, PSD a comunicat oficial că susține și că va insista în Coaliție pentru implemen­ta­rea Directivei Europene respective chiar de la începutul anului 2023, ceea ce s-a și realizat. De la 1 ianuarie 2023 salariul minim brut a crescut consistent, cu 17 la sută, de la 2.550 de lei brut la 3.000 de lei brut, după ce anii anteriori majorările fuseseră considerabil mai mici. Până la atingerea obiectivului european mai e mult, însă important e că s-a început procesul.

– P. M.: Un subiect foarte dezbătut în ultimul timp este cel al așa-zisei “rotative guvernamentale”. Care este părerea dumneavoastră despre această rocadă politică?
– V. S.: Ultimele șase luni au arătat că România este guvernabilă. Și nu numai atât. Se vede că un guvern responsabil, se­rios, riguros cu angajamentele asu­mate este varianta cea mai bună pentru a obține și rezultate pe măsură. Contri­bu­ția miniștrilor Partidului Social Demo­crat la performanța cumulată a Gu­ver­nului este evidentă. Sunt convins că nu este momentul potrivit acum pentru polemici politicianiste pe teme fară consistență. Vreau să cred că există des­tulă maturitate politică pentru a respecta protocolul a cărui semnare a asigurat până acum o guvernare bună. Vreau să cred că există suficientă res­pon­sabilitate în forțele politice care fac parte din actuala coaliție la guvernare pentru ca interesele naționale ale Ro­mâniei să primeze.

– P. M.: Cum afectează această dis­cuție colaborarea parlamentară între partenerii de coaliție?
– V. S.: În Parlamentul României, Par­ti­dul Social Democrat va continua să spri­jine măsurile sociale și economice care sunt în folosul românilor, va promova echitatea socială la nivelul societății ro­mânești și dialogul politic. Nu în ultimul rând va susține aderarea României la spațiul Schengen. Dar pentru ca toate acestea să devină realitate, avem nevoie în continuare de un parteneriat politic bazat pe principii, pe respect reciproc, pe un dialog permanent cu înțelegerea obiec­tivă și aprofundată a circum­stan­țelor. Numai în acest mod vom reuși să adoptăm cele mai bune soluții pentru români și România! Anul 2022 a fost un an bun. Îmi doresc ca 2023 să fie un an cel puțin la fel de bun. Am convingerea fermă că vom reuși să înlăturăm toate obstacolele, iar românii vor simți efectiv că trăiesc mai bine. Prioritatea Partidului Social Democrat a fost și rămâne bună­starea românilor!