Comunitate

Vețel: Sub semnul european, se dă startul la mișcare

Magdalena Șerban

Conducerea publică din Vețel a luat amploare în ce privește implicarea în diverse acțiuni de promovare locală, menite să ofere comunității o serie de oportunități de recreere. De la cele ce țin de patrimoniu și descoperiri și până la sport, autoritățile de aici s-au pus serios pe evidențiat și prezentat lumii întregi sistemul de valori. Acum, invi­tația e la mișcare.

Trei zile de sport, pentru toate vârstele
„Primăria și Consiliul Local Vețel, cu sprijinul A.C.S. Viitorul Vețel, Asociația Județeană de Fotbal Hunedoara, Școa­la Gimnazială Vețel și Direcția Jude­țeană de Sport și Tineret Hunedoara pro­mo­vează acti­vi­tățile sportive și miș­carea în cadrul Săptămânii eu­ro­pene a spor­tului, în inter­va­lul 23-30 sep­tem­brie 2023. Ac­ți­u­nea este o ini­țiativă a Co­misiei Euro­pene, cu rol de pro­mo­vare a spor­tului și a ac­ti­vității fizice în în­treaga Europă, sub motto-ul #BeActive. Obiec­tivul îl re­prezintă conș­tienti­za­rea im­por­tanței unui stil de viață să­nătos pentru toată lu­mea și este concepută să le ofere oa­me­nilor o posibilitate către o viață ac­tivă. În acest sens, în sap­tămîna 23-30 sep­tem­brie 2023, sunt invitați să facă sport și mișcare pentru sănătate, copiii, ti­neriii, adulții și toți cei dornici și activi din comuna Vețel, la Stadionul din Mintia după un pro­gram prestabilit. În 24 sep­tembrie 2023, începînd cu ora 16:00 se va des­fășura Cupa comunei Vețel la fotbal. Echipa care va câștiga va par­ticipa la Cupa UAT-urilor, întrecere nou organi­zată de către A.J.F. Hunedoara, la nivel ju­de­țean. Apoi, în 26 septembrie 2023, în­ce­pînd cu ora 17:00 va urma Sport pentru sănătate, o activitate edu­ca­tivă împre­ună cu elevii Școlii Gimna­ziale Vețel și sportivii A.C.S. Viitorul Vețel, constând în alergare și fotbal. În 29 sep­tem­brie 2023, de la ora 17:00, va avea loc Cupa seniorilor, o compe­tiție de fotbal de­dicată celor trecuți de pri­ma ti­ne­rețe din comună. Spor­tul poate fi sub orice for­mă, la toate vârstele și pentru toată lumea. Ne bu­cu­răm să vă adresăm a­cest îndemn de a vă ală­tura acestui de­mers. In­ter­ne­tul și tehnica ne fură mult din mișcare și cred că e timpul să ne concentrăm și pe partea aceasta care în fond con­tri­buie la sănă­ta­tea noast­ră de azi și de mâi­ne. Vă aștep­tăm”, a trans­mis primarul din Vețel, Ioan Hențiu.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura