Comunitate

Spitalul din Brad, în gardă mereu, dar fără pacienți internați cu COVID

Magdalena Șerban

Eris, noua tulpină Covid, produce simp­tome similare cu Omicron. În­ce­pând cu luna trecută, s-a răspândit rapid în Europa, Asia și America de Nord. Și la Brad a ajuns, însă la ora actuală nu sunt pacienți internați la spitalul din municipiu din pricina acestui virus.

Masca, obligatorie în incintă
„Există persoane care se prezintă la noi la Urgență, iar dacă simpto­ma­to­logia pe care o acuză este specifică bolii (COVID), sunt testate. Dacă se pune problema de internare, locuri alo­cate există. Cele 14 pot fi suplimentate, în caz de forță majoră, mai exact cu încă 8. Deocamdată, nu avem internați cu COVID, sunt cazuri izolate care se de­pistează și sperăm să nu se com­pli­ce situația. Oricum, noi am instituit pur­tarea măștii de protecție ca măsură obli­gatorie în cadrul instituției spi­ta­li­cești. Nu doar cadrele medicale, ci toa­tă lumea trebuie să o poarte. Nimeni nu intră în spital fără mască. Am rugat epi­demiologul nos­tru să facă, ino­pi­nant, con­troale, pentru a vedea dacă se res­pec­tă regula. Pe moment, pro­gra­mul de vizite a rămas ne­schim­bat, nu sunt restricții, dar dacă se vor în­mulți caz­urile, vor proceda în con­se­cință și o să trecem la prevederi supli­mentare, pen­tru prevenție. Repet, ne dorim să nu retrăim acele episoade din pandemie ”, a transmis Ioan Cobori, managerul Spi­talului Municipal Brad. Potrivit re­co­mandărilor Organizației Mondiale a Să­nătățîi, pa­cienții infectați au nevoie de izolare timp de 7 zile, după care se pot în­toarce
în colec­ti­vitate. Chiar dacă nu e pe­ri­cu­loasă, tulpina Eris dă simp­to­me pre­cum curge­rea na­su­lui, dureri de cap și trans­pirații noc­turne. Îi re­in­fec­tea­ză mult mai uşor pe cei care au mai avut SARS-COV.