ComunitatePolitica si administratie

Vețel: Proiectul depus prin PNRR a primit aprobare

Magdalena Șerban

Administrația publică din Vețel a în­cheiat anul 2022 cu un plus inves­ti­țional, fiindu-i aprobat proiectul depus în cadrul Planului Național de Redre­sare și Reziliență (PNRR) privind rea­lizarea infrastructurii TIC – sisteme inteligente de management local.

 

Digitalizare pentru siguranță și eficiență

„Demersul accesat are mai multe componente. În primul rând e vorba de implementarea unui sistem de su­pra­ve­ghere video și de siguranță a spațiului public ce va permite monitorizarea prin Internet a perimetrelor care acum au nevoie de o atenție mai sporită. Prin in­sta­larea acestui sistem video inteligent si a unui centru de monitorizare în timp real, vom rezolva multe dintre proble­mele ce țin de infracționalitate, de­po­zi­tare deșeuri în locuri nepermise, etc. Ca peste tot, și noi ne confruntăm cu oa­meni care nu țin cont de legi, reguli sau spirit civic. Totodată, mai discutăm de dotarea cu echipamente și aplicații pen­tru managementul local. Imple­men­tarea sistemelor de management al ca­li­tății și performanței conduce la op­ti­mizarea fluxurilor de lucru în cadrul pri­măriei, îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților personalului. Asta semnifică rapiditate în executarea sarcinilor de serviciu, eficiență și acuratețe. De ase­me­nea, tot prin acest program au mai fost repartizate în mod automat două stații de reîncărcare electrică cu mini­mum două puncte de reîncărcare/stație și o putere instalată de minimum 50 KW. Cu ajutorul lor se va asigura buna func­ționare a microbuzelor electrice, noi solicitând tot prin PNRR achizițio­na­rea a 3 microbuze electrice pentru trans­portul elevilor (două de capacitate de 8+1 locuri și unul de 16+1 locuri). Valoa­rea totală a proiectului de finan­țare este de 2.195.407 de lei (TVA in­clus). În mod cert nu ne oprim aici cu abor­darea axelor de finanțare. Fie că sunt euro­pene, guvernamentale sau din au alte surse financiare, dorim să dez­voltăm comuna pe fiecare segment în parte, așa că nu le vom rata. În 2023 trebuie să ducem la bun sfârșit ce am început în materie de lucrări (pandemia și urmările ei au generat o lipsă acută a forței de muncă mai ales în sectorul construc­țiilor și am resimțit asta, din plin, con­cre­tizându-se prin întârzieri). Apoi, mai sunt multe alte aspecte de fixat, inclusiv alocările pe capitole buge­tare. Abia după vom cunoaște exact ce și cum ne per­mitem din visteria proprie. Prioritare sunt funcționarea corectă, dar și asi­gu­rarea cotelor de cofinanțare și a chel­tu­ielilor neeligibile de la pro­iec­tele câștigate”, a apreciat primarul din Vețel, Ioan Hențiu (foto). Edilul speră ca anul ce a de­bu­tat nu demult să fie unul rod­nic și să nu mai aducă pro­vo­cări epidemiologice ori de altă natură cu impact major.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura