Vețel: În atenția cetățenilor!

Magdalena Șerban

Administrația publică din Vețel anun­ță că persoanele de pe raza co­munei care fac parte din categoriile de beneficiari ai cardului de energie și care au fost anunțate de Compania Națională Poșta Română că de­pă­șesc plafonul de 2.000 lei/lună/mem­bru de familie/loc de consum, deoa­rece au fost luate în calcul și venituri ale unor persoane care figurează doar scriptic la adresa de domiciliu se pot adresa Compartimentului Asis­ten­ță Socială din cadrul primăriei pentru a solicita o anchetă socială care să stabilească persoanele și numărul celor care locuiesc, în fapt la locul respectiv.

Cerințele trebuie respectate
„Potrivit reglementărilor, eligibili sunt pensionarii care au împlinit 60 ani și au venituri mai mici sau egale cu 2.000 lei/lună; pensionarii cu pensie de in­va­liditate, indiferent de vârstă, cu venituri mai mici sau egale cu 2.000 lei/lună; copiii și adulții încadrați în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, cu venituri mai mici sau egale cu 2.000 lei/lună; familiile beneficiare de alocație pen­tru susținerea familiei; familiile/per­soa­nele singure care beneficiază de ajutor social. Vreau să subliniez că ce­rerea pentru efectuarea unei anchete sociale se depune la Compartimentul Asistență Socială din cadrul primăriei, însă este obligatoriu să fie însoțită de înștiințarea trimisă de către Poșta Română, copie după actul de identitate, adeverință eliberată de către Registrul Agricol, în care se înscrie numărul de persoane care figurează la adresa locului de cosnum. Trebuie menționat că termenul de finalizare a anchetei sociale solicitate este de maximum 10 zile lucrătoare de la data de­punerii cererii”, a trans­mis pri­ma­rul din Vețel, Ioan Hențiu (foto).

De adăugat că peste 270.000 de plăți și facturi de peste 85 milioane de lei au fost achitate până acum prin cardurile de energie destinate persoanelor vul­ne­­rabile pentru plata facturilor la ener­gie, în timp ce peste 590.000 de ro­mâni au fost notificați că nu vor primi aju­torul guvernamental, potrivit Minis­te­rului Investițiilor și Proiectelor Euro­pe­ne. Cuantumul este de 1.400 de lei și e acordat în 2 tranșe în acest an. Car­durile de energie, atât pentru tranșa I cât și pentru tranșa a II-a, pot fi folosite până la data de 27 decembrie 2023. În baza lor, beneficiarii au posibilitatea achitării facturilor curente sau restante pen­tru energie electrică, energie ter­mică în sistem centralizat, butelie cu GPL propan pentru încălzire (exclus bu­telie GPL butan pentru uz casnic – gă­tit), gaze, lemne pentru foc (exclus lem­ne de construcții, lemne în vederea pre­lucrării etc.), pă­cură, peleți și alte materiale doar pen­tru încăl­zir­e (de pildă, apă geoter­mală, căr­bu­ne, brichete ru­meguș).