Comunitate

Vețel: Fondurile de mediu aduc eficientizare energetică

Magdalena Șerban

Conducerea comunei Vețel a depus la Administrația Fondului pen­tru Mediu două proiecte de finanțare care vizează eficientizarea energe­tică a clădirilor grădiniței din satul principal și a căminului cultural din localitatea Bretelin.

Consum mai mic, deci cheltuieli reduse
„Eficientizarea energetică a clă­di­rilor reprezintă o prioritate actuală, având în vedere slaba calitate a ma­jorităţii construcţiilor existente și evo­luția prețurilor și tarifelor la încălzire, curent electric și utilități. Pe de altă parte, costurile legate de reabilitarea termică a unei astfel de clădiri sunt mai mici decât cele ce țin de in­sta­larea unei capacităţi suplimentare de energie termică pentru încălzire. Sis­temul de încălzire și preparare al apei calde este învechit, deteriorat și ne­performant. Prin urmare, este ne­ce­sară realizarea lucrărilor de inter­ven­ție asupra celor două imobile. Vorbim despre izolarea termică a fațadelor (parte vitrată prin înlocuirea tâmplă­riei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire cu tîm­plărie eficientă energetic), izolarea ter­mică a fațadelor, parte opacă, pereți exteriori, reabilitare /moder­ni­zare a instalațiilor de iluminat, in­sta­lare a sistemelor de climatizare și ventilare pentru asigurarea calității aerului interior prin montarea pom­pelor de căldură și a instalației de ven­tilare cu recuperator de căldură, sis­teme de management energetic inte­grat pentru clădiri și alte măsuri care se impun, chiar și iluminat de tip LED, sisteme de panouri fotovoltaice, pa­nouri solare, sistem cu pompe de căl­dură, încălzire în pardoseală, recupe­ra­toare de căldură, etc”, a explicat primarul din Vețel, Ioan Hențiu (foto). Potrivit edilului, valoarea totală a investiției este de 1.821.030,31 lei în cazul grădiniței și 1.287.765,22 lei pentru căminul cultural din Bretelin. Nici Planul Național de Redresare și Reziliență nu va fi ratat, mai exact Componenta 5-Valul Renovării din cadrul acestuia. Asta, pentru că s-a lucrat cu succes la documentația teh­nică necesară pentru depunerea pro­iectelor de finanțare nerambursabilă privind renovarea energetică a clă­di­rilor Școlii Generale clasele I-IV Mintia, a Școlii Generale clasele I-IV Leșnic și a dispensarelor din Mintia și Leșnic. Demersul birocratic se află în faza finală și se așteaptă deschiderea se­si­unii pentru a se aplica. Scopul ad­mi­nis­trativ general e să se depună pro­iecte pe toate măsurile care se pre­tează pentru obiectivele din comună.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.