Comunitate

Vețel: Au fost accesate încă șase proiecte de investiții

Magdalena Șerban

Nu mai puțin de 137 de miliarde de lei însumează proiectele de modernizare depuse de aleșii locali prin Programul Anghel Saligny, cu toate că bugetul alocat este de doar 50 de miliarde de lei. Primarii vor să implementeze ceea ce e prioritar pentru comunitățile pe care le conduc. E și cazul celui din Vețel, Ioan Hențiu (foto), care a accesat șase proiecte investiționale pe axa amintită.

 

În proces de dezvoltare
Potrivit documentațiilor depuse, valoarea totală a obiectivelor vizate de cererile de finanțare este de 71 035 562 de lei. Lu­cră­rile sunt diverse, primând partea de infra­structură locală de străzi și drumuri, cea de alimentare cu apă, canalizare și stații de epurare a apelor uzate. “Sperăm ca toate proiectele întocmite sa fie aprobate, pentru acoperirea nevoilor locuitorilor comunei, asigurarea unor servicii esențiale pentru creș­terea calității vieții și dezvoltarea în con­tinuare a satelor aparținătoare. Mulțu­mim consilierilor locali pentru aprobarea ce­rerilor de finanțare și a devizelor generale estimative, precum și colegilor din primărie pentru eforturile conjugate necesare de­pu­nerii acestor noi proiecte de investiții. Patru dintre ele se concentrează strict pe moder­ni­zare de drumuri de interes (două sunt pen­tru Mintia, unul este pentru Vețel și altul pentru toate cele patru localități de munte). Un alt proiect urmărește reabilitarea și ex­tinderea rețelei de apă (e rămasă de la mină și vrem să o reabilităm). Avem ca sursă de ali­mentare una de suprafață, iar nevoile popu­lației sunt mari. În ultimii ani, au fost greu­tăți legate de pânza freatică și ne-am con­fruntat cu perioade de secetă. În plus, lumea are animale în gospodărie și trebuie să le asigure necesarul zilnic de apă. Mai tre­buie udate grădinile, vara, iar lista con­tinuă. Mai apoi, ne dorim să mărim capaci­tatea la stațiile de epurare și la cele de pom­pare din Vețel și Leșnic pentru că s-a supli­mentat numărul de case, extinzându-se intravilanul prin modificarea Planului Urba­nistic. Lumea vine și construiește case la noi, lucru care ne bucură foarte mult. Acest fe­nomen al populării a luat amploare, în timp. Nu doar că ne aflăm aproape de re­ședința județului, ci și condițiile sunt simi­lare cu cele ale unui oraș”, arată Ioan Hențiu, primarul din Vețel. De adăugat că, potrivit datelor oferite de Ministerul Dezvoltării, dintre cele 3.228 de unități administrativ-teritoriale ale României, incluzând județele și sectoarele capitalei, doar 81 de UAT-uri nu au cerut finanțare în cadrul Programului Anghel Saligny.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.