Politica si administratie

Veniţi de vă angajaţi la Primăria Simeria! Pe funcţii de şef sau de execuţie

Adriana Năstase

Primarul orașului Simeria, Iulius Bedea, vrea specialiști la primărie.
„Nu putem schimba trecutul, dar putem schimba viitorul. Singura modalitate prin care poți face lucruri extraordinare este să iubești ceea ce faci”, a declarat Iulius Bedea, referindu-se la necesitatea angajării de personal specializat.

Funcții de conducere
„Am scos patru posturi la concurs în Primăria Simeria, două de conducere și două de execuție. Este vorba de postul de director executiv la Direcția Tehnică, aici sunt condiții:1) studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental: Științe inginerești, ramuri de știință: Inginerie civilă; Inginerie mecanică, meca­tronică, ingi­nerie industrială și management; Ingi­neria transportu­rilor; Inginerie electrică, elec­tronică și telecomunicații; domeniul fundamental: Științe sociale, ramuri de știință: Științe juridice, domeniu de licență: Drept; Științe administrative, domeniu de licență: Științe administrative; Științe economice, domeniu de licență: Economie; Management. 2) studii universitare de master abosolvite cu diplomă în domeniul adminis­tra­ţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform pre­vederilor art.153 alin.(2) din Legea educației na­ționale nr.1/2011, cu mo­dificările și com­ple­tările ulterioare; 3) spe­ciali­zări/­per­fecționări: 4) ve­chime în specia­lita­tea stu­diilor ne­cesare e­xer­­citării func­­ţiei publice: 7 ani. Ter­me­nul de depu­nere al dosa­relor în acest caz este 27 iunie 2023, iar con­cursul se va ține în 14 iulie 2023. Apoi, avem post de șef Serviciu in­vestiții, a­chiziții publice, patri­moniu, cadastru. Con­­­diții­le sunt: 1) studii uni­versitare ab­solvite cu diplomă de li­cenţă sau echivalentă în: Științe in­ginerești (Infor­matică, In­ginerie civilă, Ingineria insta­laţiilor, Inginerie e­lectrică, Inginerie energetică, Inginerie e­lectronică, telecomunicaţii şi tehnologii informa­ţionale, Ingi­nerie geodezică, Ingineria transporturilor, cal­culatoare şi tehnologia informaţiei, Ingineria sis­temelor, Ingineria mediului, Inginerie şi manage­ment), Drept, Știinţe ad­ministrative, eco­nomie sau management; 2) studii universitare de master abosolvite cu diplomă în domeniul ad­ministraţiei publice, mana­gement sau în spe­cialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevede­rilor art.153 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 3) specia­li­zări/per­fec­ționări, 4) vechime în specialitatea studiilor necesare e­xercitării funcţiei publice: 5 ani. Termenul de depunere al dosarelor, 27 iunie 2023, susținerea concursului, 11 iulie 2023”, spune edilul șef al Simeriei.

De execuție
Totodată, mai sunt posturile de Consilier superior la investiții, aici termenul de depunere dosare este de 27 iunie 2023, iar examenul va avea loc în 10 iulie 2023 și Consilier superior la Biroul dezvoltare locală și mana­gement proiecte, cu termen de depunere dosare de 27 iunie, iar concursul va avea loc în 17 iulie 2023. Informații pot fi obținute accesând linkul:
http://www.primariasimeria.ro/SitePages/Cariera.aspx

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura