Vaţa de Jos, în lumina reflectoarelor

Magdalena Şerban

Conducerea primăriei din Vaţa de Jos vrea transparenţă totală în actul ad­minis­trativ, motiv pentru care şedinţele de Con­siliu Local sunt transmise online, iar calendarul acţiunilor este cuprins în pagina de Facebook a comunei. Prin urmare, totul e la vedere.

De la sport, la parteneriate şi nedeie
„Mi se pare normal ca oamenii să ştie exact cum merg lucrurile, să cunoască punc­tele de pe ordinea de zi şi să ia ati­tudine dacă ceva pare că nu e la locul potrivit. Sunt destul de vizionate şedinţele noastre, semn că mulţi cetăţeni sunt in­te­resaţi de ceea ce se petrece în comună. Şi dacă tot am abordat subiectul mediului vir­tual, vreau să spun că am dat o hotărâre de Consiliu Local şi a fost iniţiată procedura de înscriere a comunei în registrul de plăţi online, iar astfel, cetăţenii vor avea posi­bi­litatea în cel mai scurt timp să plătească taxele şi impozitele prin intermediul site-ului www.ghişeul.ro. Sunt paşi pe care era Internetului şi a ra­pi­dităţii cu care se ma­terializează demersurile publice ne obligă să îi facem. Prin urmare, dările vor putea fi plătite din orice colţ al lumii, la orice oră şi în maximă siguranţă”, a afirmat Liviu Ioan Linţă (foto), primarul din Vaţa de Jos. Un alt aspect pozitiv îl reprezintă faptul că aici a fost înfiinţată de către Asociaţia Sportivă Ponoru Vaţa de Jos o echipă de fotbal pen­tru cei mici (generaţiile 2007-2012), antre­na­mentele ţinându-se săptămânal, pe terenul de fotbal din centru. La ora actuală sunt 16 ju­cători, dar lista de înscrieri ră­mâne deschisă şi pentru alţii. De altfel, re­cent a avut loc meci amical Galaxi Brad – As Ponorul Vaţa. Totodată, la căminul cultural din satul principal, circa 30 de copii se pre­gă­tesc intens la CS Kyo Vaţa, unde deprind arta Karatelor Kyokushin. „În scopuri stra­te­gice de promovare reciprocă am parafat şi un acord cu reprezentanţii comunei Petriş din judeţul Arad, pe viitor putând să orga­ni­zăm competiţii sportive, de exemplu con­cursuri de biciclete, dar şi să ne lărgim po­si­bilităţile economico-sociale, res­pectiv turis­tice. Aşa cum am mai menţionat, avem multe planuri pe care le punem apl­icare treptat, după cum se poate observa”, a afir­mat alesul comu­ni­tăţii. Acesta lansează şi o invitaţie la dis­trac­ţie pentru pasionaţii de tra­diţii, în data de 27 urmând ca în faţa că­minului cultural din lo­calitatea de reşedinţă să aibă loc vestita ne­deie din a cărui pro­gram artistic nu va lipsi mult îndrăgitul Taraf de la Vaţa. Însă cu de­talii despre ar­tiştii care vor evolua pe scena de aici, pre­cum şi legate de orarul de desfă­şurare a manifestării, pri­marul a dat asi­gu­rări că va reveni în curând.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.