Va fi dată afară Gina Gogean de la Lotul de gimnastică?

Liniștea de care are nevoie gim­nas­tica românească după Campionatele Europene (pentru a pregăti par­ti­ci­parea la viitoarele competiții inter­na­ționale), s-a transformat într-un nou scandal.
Coordonatorul lotului național de gimnastică artistică al României, olan­dezul Patrick Kiens (numit la începutul acestui an la lotul național), nu o mai vrea pe multipla campioană mon­­dia­lă și olimpică, pe antre­noar­ea de la clubul devean, Gina Gogean (foto), în echipa sa de teh­nicieni. Asta, în con­dițiile în care antrenoarea le-a cres­cut pe gim­nastele aflate în lotul care se pre­gă­tește la Deva, a luat cu aceste sportive medalii la com­pe­tițiile euro­pe­ne în 2020, 2021 și 2022, iar acum în Turcia, fetele au obținut o calificare la Cam­pio­natele Mondiale de la Anwerp. Și cu sprijinul ei. Coo­r­do­natorul echipei de antrenori, olandezul Patrick Kiens, ar fi transmis Federației de Gimnastică fap­tul că nu și-o mai dorește în echipa lui pe Gina Gogean. iar acest lucru a dus la o sedință cu scântei la Comitetul Exe­cutiv al Fe­derației Române de Gim­nastică. De altfel, scandalul mocnit a explodat, la Europenele din Turcia, unde Gina ar fi avut mai multe dis­cuții aprinse cu Corina Moroșan (membră a co­lec­tivului tehnic de an­trenori), o sus­ți­nătoare a teh­ni­cianului olandez. Mai mult, fe­tele pe care Gina le-a an­tre­nat la bârnă au fost con­vinse să nu mai răs­­pundă in­di­­ca­ți­i­lor date de ea.