Actualitate

Un nou premiu câștigat de Insemex Petroșani: Locul I în topul firmelor hunedorene

Magdalena Șerban

Topul firmelor, organizat recent la Deva, de Camera de Comerţ şi Indus­trie Hunedoara în colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie a României, a reunit un număr de peste 200 de invitați. După cum a obișnuit deja de ani buni, de pe podium nu a lipsit Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Securitatea Mineră și Protecție Antiexplozivă – INSEMEX Petroșani.

Performanța se premiază

Clasamentul a fost realizat în baza re­zul­tatelor financiare ale fiecărei socie­tăți, pe anul 2021, înregistrate la Mi­nis­terul Finanţelor Publice. Datele de iden­tificare provin de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (domeniul de ac­tivitate din bilanţurile acestora), iar ac­tualizarea lor se face conform decla­ra­ţiilor comercianţilor. Criteriile de gru­pare au fost stabilite în funcţie de se­g­mentele de activitate şi mărimea firmei, indicatorii de eficienţă au luat în con­siderare cifra de afaceri, profitul de ex­ploatare, rata profitului curent, eficienţa utilizării resurselor umane, efortul de dezvoltare, eficienţa utilizării capitalului angajat. La întocmirea clasamentului au participat 12.080 societăţi comerciale hunedorene, societăţi cooperative/or­ga­­nizaţii cooperative, insti­tute de cer­cetare şi re­gii autonome, din­tre care, după apli­ca­rea criteriilor elimina­to­rii, au fost selec­ţio­nate, potrivit meto­do­logiei, 3.942 firme. „Ins­ti­­tutul nostru a obținut un prestigious premiu, și anu­me locul 1 la categoria CERCETARE DEZVOL­TARE și HIGH-TECH, intre­prinderi mij­locii, Cercetare – Dezvoltare în alte ști­ințe naturale și inginerești. După cum am mai spus-o și cu alte oca­zii când am câștigat diverse premii, con­sider că astfel de aprecieri sunt adresate întregului colectiv, efortul fiind unul comun. Fără implicarea co­legilor mei în activitatea științifică, nu­meroasele in­venții brevetate și per­formanța atinsă nu am fi ajuns aici. Le mulțumesc încă o dată și am încredere că vom continua la fel de fructuos”, a afirmat dr. ing. George Artur Găman (foto), directorul ge­neral al Insemex Petroşani şi preşedintele de onoare al Asociaţiei Salvatorilor Minieri şi de Suprafaţă.

 

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura