Politica si administratie

Un nou premiu câștigat de Insemex Petroșani: Locul I în Topul Firmelor hunedorene, la categoria Cercetare-Dezvoltare în alte știinte naturale și inginerești

Magdalena Șerban

În cadrul Topului Firmelor din județul Hunedoara, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Hunedoara în colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie a României, eveniment care în acest an a ajuns la cea de-a 30-a ediție și care a reunit peste 200 de invitați, reprezentanți ai celor mai per­for­mante companii, ai mediului poli­tico-administrativ, social şi mass-media, de pe podium nu a lipsit Insti­tu­tul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Securitatea Minieră și Pro­tec­ție Antiexplozivă – INSEMEX Petroșani.

Meritele se împart
Clasamentul a fost realizat în baza re­zultatelor financiare ale fiecărei firme pe anul 2022, înregistrate la Ministrul Finanţelor Publice. Criteriile de grupare au fost stabilite în funcţie de domeniile de activitate şi mărimea firmei, iar in­di­ca­torii de eficienţă au luat în consi­de­rare cifra de afaceri, profitul de exploa­tare, rata profitului curent, eficienţa util­izării resur­se­lor umane, efortul de dez­voltare, eficienţa utilizării capitalului angajat. Astfel, au participat 12.773 so­cie­tăţi comerciale hunedorene, socie­tăţi coopera­ti­ve/or­ga­ni­zaţii coopera­ti­ve, institute de cercetare şi regii auto­no­me, dintre care, după apli­ca­rea cri­te­riilor eliminatorii, au fost selecţionate conform me­todologiei 4.369 firme, 1.161 dintre acestea fiind clasate în top pe primele 3 locuri. INCD INSEMEX, par­ticipant la manifestare, a obținut Locul I la categoria Cercetare-Dez­vol­tare în alte știinte naturale și ingineresti. ,,După cum am mai spus-o și cu alte ocazii când am câștigat diverse premii, consider că astfel de apre­cieri sunt adresate întregului colectiv, efortul fiind unul comun. Fără impli­ca­rea colegilor mei în activitatea științifică, nume­roa­sele invenții brevetate și performanța atinsă nu am fi ajuns aici. Le mulțumesc încă o dată și am încredere că vom con­tinua la fel de fructuos. Topul firmelor a devenit an de an, fără nici o îndoială, cea mai importantă competiţie în afaceri, care a câştigat notorietate şi prestigiu la nivel local şi naţional. Felicitări or­ga­ni­zatorilor”, a afirmat dr. ing. George Artur Găman (foto), directorul general al Insemex Petroşani şi preşedinte de onoare al Asociaţiei Salvatorilor Minieri şi de Suprafaţă.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura