Politica si administratie

Transferați într-un loc mai bun

Adriana Năstase

Unitatea de Asistență Medico-Socială „Părintele Arsenie Boca” din Hunedoara a preluat, recent, cei 44 de beneficiari internaţi în Centrul Social Multifuncţional pentru Persoane Vârstnice din municipiu.

Au nevoie de asistență medicală de specialitate
De ce s-a întâmplat asta? Decizia vine, ne informează cei de la Primăria municipiului Hunedoara, deoarece starea de sănătate a mai bine de 80 la sută dintre beneficiari s-a degradat în cursul anilor, în aşa fel încât s-a constat şi o necesitate mai mare de îngrijire me­dicală, tratamente și medicamente multiple și costisitoare pentru per­soanele internate.
„Practic, la nivel local, majoritatea cererilor de internare din ultimii ani au fost pentru îngrijire la pat, beneficiarii fiind în totală dependență, nevoile acestora fiind mai mult medicale decât sociale, medicamentele și îngrijirea de specialitate devenind nevoia de bază a acestora.
Iar conform legislației în vigoare Că­minul de persoane vârstnice este or­ganizat astfel încât să vină în întâm­pinarea nevoilor beneficiarilor cu pro­bleme sociale în primul rând, tratându-se și problemele medicale existente din cauza vârstei înaintate, însă nevoia îngrijirilor medicale a devenit prioritară. La fel de important, odată cu preluarea be­neficiarilor la UAMS „Părintele Arsenie Boca”, costurile îngrijirii lor se reduc substanţial, de la 4.455 de lei lunar, la 1.576 de lei lunar – având în vedere sub­venţiile venite din partea Minis­te­rului Sănătăţii. De subliniat, personalul care se ocupa de îngrijirea persoanelor vârstnice trece, şi el, sub umbrela Unităţii Medico-Sociale, iar spaţiul în care şi-a desfăşurat activitatea centrul de zi din cadrul Centrului Social Multi­funcțional pentru Persoane Vârstnice din Hunedoara va fi preluat de UAMS „Părintele Arsenie Boca”, odată cu obţinerea avizelor şi licenţierii din par­tea Ministerului Sănătăţii pentru ca el să deservească, în continuare, pe viitor, beneficiarii care nu au nevoie de asis­tenţă medicală 24 de ore din 24 de ore. În acest sens va exista posibilitatea extinderii serviciilor pe care le putem oferi persoanelor vârstnice care au nevoie de acest lucru în municipiul nostru”, se arată într-un comunicat.