Toteşti: continuă cadastrarea gratuită

Magdalena Şerban

În baza Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 (PNCCF), rea­lizat din fonduri europene prin intermediul ANCPI, lucrările de cadastrare sunt gratuite pentru cetăţeni. Aşa că la Toteşti s-a tras tare, circa 70 la sută din demers fiind fi­na­lizat.

Poziţionaţi la şes
„Zona a fost cooperativizată şi există titluri de proprietate date în proporţie de 99,9 la sută, deci nu ne-am numărat printre be­neficiarii Legii 115. La debutul programuui, când primăriile se ocupau de contractarea unei societăţi de topografie care să efec­tueze întregul proces cadastral, am găsit foarte greu specialişti interesaţi să cola­bo­reze cu noi, deoarece suntem comuna din judeţ cu cel mai mic tarif practicat per par­celă, adică 60 de lei. Munca e stufoasă, iar topografii au considerat că nu este evaluată corect, prin urmare nici nu au fost curioşi să o presteze. Nu s-au înhămat la ceva ce ştiau că nu e corect pentru ei. Însă pentru a nu ne bloca în acest stadiu, am făcut eforturi finan­ciare şi am asigurat din bugetul propriu câte 25 de lei de parcelă, suma finală ajungând la 85 de lei de parcelă. Şi, uite aşa am mers mai departe. Acum, cei de la cadastru s-au ocu­pat de licitaţie pentru toate adminis­traţiile locale şi astfel s-au soluţionat dolean­ţele noastre, ale celor cărora li s-au alocat valori mici”, a arătat Tiberiu Pasconi (foto), pri­marul comunei Toteşti. Edilul a mai men­ţionat că s-au înfiinţat sectoare cu blocu­ri fizice aferente unde nu prea au fost realizate intabulări, pentru a se parcurge suprafeţele în timp relativ scurt. Referitor la cetăţeni, acesta a spus că unii şi-au făcut intabulările pe cont propriu, mai ales dacă e vorba de pro­prietăţi cu o valoare mai mare. Dar, bine­în­ţeles, nu toţi. Faptul că au această posi­bi­litate gratuită este mai mult decât un lucru bun. Reamintim că obiectivul principal al PNCCF este înregistrarea gratuită a tuturor imo­bilelor din România, fiind finanţat din veni­turile proprii ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) – peste patru miliarde de lei, dar şi din fonduri externe obţinute prin Programul Operaţional Regional, în cuantum de aproximativ 312 milioane de euro. Potrivit legii, au prioritate sec­toarele cadastrale care cuprind terenuri aso­ciate proiectelor de infrastructură de in­teres naţional şi terenuri agricole sub­ven­ţionate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.