Politica si administratie

Tineri din Orăștie, în schimb de experiență educațional și diseminare de bune practici, în Olanda

Magdalena Șerban

În baza unui proiect ce se va desfășura pe parcursul anilor 2024-2025 (prima parte a acestui demers educativ va avea loc în Olanda, iar cea de-a doua la Orăștie, anul viitor), un grup din Orăștie va face o deplasare în Țara Lalelelor, pentru perioada 28 mai – 1 iunie 2024, mai exact fiind vor­ba de 10 elevi de la Liceul Teh­no­logic Nicolaus Olahus, 2 cadre di­dac­tice și 2 reprezentanți ai adminis­tra­ției locale, responsabili cu men­ți­ne­rea și dezvoltarea relației de înfrățire Sliedrecht (Olanda) – Orăștie.

Pe harta turistică internațională
„Susțin educația prin investiții con­tinue în infrastructura școlară și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și a elevilor. Prin relațiile de colaborare internațională pe care le derulăm cu orașele înfrățite ale co­munității noastre, implementăm pro­iecte care au ca scop dezvoltarea re­sur­selor umane. Proiectul educațional care îl derulăm în prezent cu partenerii din orașul înfrățit Sliedrecht din Olanda este o mare oportunitate de creș­tere pentru cadrele didactice și elevii participanți. Și prin acest proiect vom beneficia de experiențe pro­fe­sionale valoroase și semnificative în domenii precum sustenabilitate și promovare turistică (strategii de dez­voltare a unei destinații turistice, bran­ding, comunicare și promovare). Având în vedere unul dintre obiec­ti­vele mele pentru următoarea peri­oa­dă, și anume atragerea de turiști prin introducerea în circuitul turistic a Cetății medievale, Muzeului Civilizației Dacice și Centrului istoric, doresc să lucrez la strategiile de promovare și de branding cu tinerii din școlile noastre, pentru ca rezultatele să fie cât mai aproape de nevoile și asteptările generațiilor care urmează. De aceea le-am oferit elevilor din cadrul Liceului Tehnologic Nicolaus Olahus po­si­bi­li­tatea de a ajunge într-un cadru uni­versitar de prestigiu din Olanda, la Universitatea de știinte aplicate – Inholland University, unde vor avea parte de activități care se vor derula sub formă de ateliere de lucru vizând aspecte teo­re­ti­ce și practice, precum și sesiuni de brainstorming pentru sta­bi­lirea de strategii eficiente de pro­mo­vare. Programul cuprinde și vizite de lucru în cadrul unei companii de pro­movare a antreprenoriatului sus­te­na­bil și a doua companii de city marke­ting. Cu aportul acestui schimb de experiență și diseminare de bune practici care contribuie concret la formarea unei mentalităţi deschise fa­vorabile schimbării, intenționez să pun Orăștie pe harta turistică inter­na­țio­nală. Totodată, acest proiect îmi do­resc să fie motivațional pentru elevii participanti și colegii lor, pentru a as­pi­ra la mai mult și pentru a-i motiva și determina să crească profesional. În fapt, aceste proiecte educaționale in­ternaționale și acțiunile desfășurate în cadrul înfrățirii Sliedrecht – Orăștie, im­plicând participarea activă a cetă­țe­nilor și tinerilor din școli, organizații, asociații locale și alte entități locale, sunt binevenite pentru dezvoltarea acestora, oferindu-le posibilitatea de a exprimenta și înțelege modul de viață al partenerilor, de a dezbate și de a discuta aspecte importante ale vieții de zi cu zi, de a descoperi noi culturi, modalități de comunicare, limbile ma­terne ale partenerilor, adică să-i învețe să accepte diversitatea culturală din­tre țări, de a contribui la dezvoltarea profesională pe direcțiile abordate”, a anunțat Ovidiu Laurentiu Bălan (foto), primarul municipiului Orăștie.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura