Comunitate

Teliucu Inferior, superior multor comune, la capitolul investițional

Magdalena Șerban

La Teliucu Inferior, în această peri­oa­dă sunt fie în pregătire pentru de­pu­nere, fie la linia de start sau chiar în desfășurare multe investiții din fon­duri nerambursabile. De la drumuri și școli și până la reabilitări și dotări, administrația publică a cuprins cam tot.

An prolific
Un prim și recent proiect care a trecut cu brio de etapa I de evaluare în cadrul Planului Național de Redresare și Re­zi­liență (PNRR) vizează dotarea cu mo­bilier, materiale didactice și echipa­men­te digitale a școlii gimnaziale din Teliucu Inferior. A fost depus în martie – anul curent și urmează etapa a II-a a pro­cedurii. Valoarea eligibilă a demersului este de circa 600.000 de lei. „Ce nu am reușit să cumpărăm prin vechea axă guvernamentală prin care am făcut reabilitarea școlii, am prevăzut acum (table interactive, camere video, laptop-uri, dotări pentru laboratorul de Infor­matică, pentru cel de Științe și mobilier specific pentru laboratorul de Chimie-Fizică-Biologie, licențe software, etc). S-a realizat o analiză de nevoi, care a fost aprobată de Inspectoratul Școlar și așa că necesarul este unul conform cerințelor”, a explicat Daniel Pupeză (foto), primarul din Teliucu Inferior. Potrivit Larisei Ienăşescu, manager de proiecte – Compartimentul de Dez­vol­tare Locală, o altă linie investițională vi­zează baza sportivă de la școala gim­nazială din satul principal, dar a în­tâm­pinat dificultăți în execuția lucrărilor, din cauza vechiului constructor cu care s-a și reziliat contractul. S-a reluat proce­dura de achiziție, iar în 26 mai urmează semnarea noului contract, cu noul constructor, pentru a se finaliza ves­ti­a­rele de aici și a se duce totul la bun sfâr­șit. Programul care a stat la bază a fost PNDL, deci filiera guvernamentală. De asemenea, tot în faza de achiziție se află și contractul de modernizare a dru­murilor comunale, câștigat prin PNI „Anghel Saligny”. În 26 mai se vor des­chide ofertele. E vorba de aproape 7,5 milioane de lei, valoare eligibilă, fără TVA. Cuprinde drumul de la Izvoarele (DC 105), care pe parcursul lucrărilor aferente rețelei de apă s-a deteriorat și încă un drum ce are ca traseu intrarea în Teliuc, prin triaj, apoi urmează coasta dealului și ajunge până în drumul ju­dețean ce duce către Silvaș. În acest mod, se va creea o scurtătură, deci im­portanța acestui pas investițional e una foarte mare.

…pe diverse paliere
,, Deja fiind semnat contractul pentru investiția câștigată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pen­tru realizarea unui Centru de Servicii Publice și Sociale (fosta școală din zona pri­măriei căreia i-am schimbat des­ti­nația, edificiu necesitând reabilitare din pricina degradării), suntem în finalizare cu proiectul tehnic și urmează licitația, undeva pe la începutul lunii iunie. E nevoie de schimbarea tâmplăriei, a aco­perișului, de multiple lucrări specifice. Nu doar că va fi reabilitat, ci va implica și costuri reduse cu încălzirea și în­tre­ți­ne­rea. Un alt obiectiv, accesat cu succes tot prin PNRR, pentru care am parafat contractul de finanțare este cel de di­gitalizare. Pregătim documentația pen­tru a-l scoate la licitație. Ambele enu­me­rate anterior implică proceduri sim­plificate. Mai pregătim un proiect pen­tru reabilitarea energetică a Centrului de Afaceri. Vizăm depunerea unui pro­iect pentru panouri fotovoltaice pentru clădirile publice din comună, iar nu de­mult am câștigat demersul ce are ca scop achiziționarea unei autoutilitare ce ne va folosi în cadrul Serviciului de Dezvoltare Locală. E o camionetă nouă, în cuantum de 40.000 de euro (TVA inclus). Prin GAL Microregiunea Țara Hațegului -Ținutul Pădurenilor vom primi, de la Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) 30.000 de euro. Așteptăm semnarea contractului și apoi să intrăm în posesia camionetei”, a adăugat edilul. Alesul a mai precizat că una dintre cele mai mari așteptări actuale e cea de declarare ca Zonă Turistică de Interes Local (Cinciș și Izvoarele), tocmai pentru a putea fi accesate fonduri pe acest segment ce se urmărește a fi dezvoltat. Planul Tran­ziție Justă (ce ține de fostele zone mi­niere) va fi o altă opțiune pentru noi in­ves­tiții, dar încă nu sunt publicate ghi­durile.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura